Connect Sverige · Nyheter · Ägarstyrning – Konflikter ökar er lönsamhet

Ägarstyrning – Konflikter ökar er lönsamhet

En ledningsgrupp som inte har en konfliktstrategi tar inte sitt ansvar för en lönsam utveckling!

De flesta av oss gör en hel del saker i förebyggande syfte, går på gym, på hälsokontroller och går på kurs för att lära oss nya sakker, vi övar!

Så hur hur ofta övar ni på att göra konflikter produktiva?

  • Att öva är att vara proaktivt!
  • Motsatsen är en tyst organisation som inte diskuterar pga rädsla för konflikter!

Så vad kan vi då göra?

Skapa en strategi för hur konflikter ska hanteras både internt och externt. Det är oerhört viktigt ur många perspektiv. Lönsamhet är helt klart ett av dem, en hållbar organisation är ett annat (eller samma men belyser en annan vinkel)

Ett ramverk bör bl.a. innehålla:

* Vem har ansvaret att lösa problemet.

* Vilka resurser har personen att tillgå.

* Vem vänder man sig till om man behöver hjälp.

* Hur ser tidsflödet ut, hur snabbt ska ev. insatser ske?

Handen på hjärtat hur många gånger har du duckat för att ta tag i en konflikt? Och om du är ärlig, hur tror du att det påverkar dina medarbetare och ditt företag?

Att ha ett ramverk hjälper dig, men kanske viktigast av allt Skilj på sak och person


Tillbaka till alla nyheter