Connect Sverige · Nyheter · Åtta av tio SME säger att de förväntar sig att deras export nu kommer att öka, eller vara oförändrad under det kommande kvartalet.

Åtta av tio SME säger att de förväntar sig att deras export nu kommer att öka, eller vara oförändrad under det kommande kvartalet.

Åtta av tio SME säger att de förväntar sig att deras export nu kommer att öka, eller vara oförändrad under det kommande kvartalet. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra, den fjärde av sitt slag sen samma tid förra året då, och baserad på intervjuer med 300 företagsledare.

I juni 2020 sa 15 procent av företagen att de trodde på en ökad export det kommande kvartalet. Nu säger 47 procent samma sak. I september och november var siffrorna 26 procent respektive 22.

– Undersökningen visar att allt fler SME växlar upp. Skillnaden i framtidstro bara mellan november och februari är stor, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME på EKN.

Och även i den andra änden, alltså de som tror att deras export kraftigt kommer att minska närmaste kvartalet, har halverats mellan november och februari, från 12 procent till 6. I juni 2020 var siffran 20.

Pandemipåverkan

För SME har Covid-19 pandemins påverkan varit både större och annorlunda än förväntat. EKN:s undersökning i juni förra året visade att exporten föll snabbare än förväntat. Framtidstron likaså. Undersökningen i september visade sedan att exporten hos SME började komma tillbaka snabbare än förväntat. Så också framtidstron. Och siffrorna var ungefär desamma vid undersökningen i november. Skillnaden som undersökningen nu visar är att exporten inte längre är på väg tillbaka – den ökar.

– Här är det viktigt att betona att bolagen möter sämre siffror jämfört med förra året, men närmare hälften av de undersökta företagen tror att närmaste kvartalets exportökning kommer att överträffa förra vårens nedgång, och det går inte att tolka på annat sätt än positivt, säger Carl-Johan Karlsson.

Hittills under hela pandemin har SME gång på gång upprepat att de har god tillgång till extern finansiering. Detta i skarp kontrast till hur det såg ut under finanskrisen 2008.

Demoskops undersökning gjord på uppdrag av EKN visar att tre procent av SME i dag saknar tillgång till extern finansiering, trots att de är i behov av sådan. I juni var siffran åtta procent och i november fem.

– Ring till EKN, säger jag till dem som behöver hjälp. EKN är en myndighet som särskilt har uppdraget att hjälpa små och medelstora exportföretag med deras finansiering. EKN är inte bara till för storföretagen, säger Carl-Johan Karlsson.

Även ökad sysselsättning

Sysselsättningen förväntas också öka bland svenska små och medelstora exportföretag. Närmare hälften räknar med att öka antalet anställda under det närmaste året. Men det är svårt att hitta rätt kompetens.

– En stor andel av de nya jobben i Sverige uppstår hos små och medelstora exportföretag så det är väldigt positivt att många planerar att öka antalet anställda. Samtidigt är det oroväckande att så stor andel har svårt att hitta rätt kompetens. Risken finns att lönerna drivs upp för högt och därmed kostnaderna. På sikt kan det leda till att man flyttar verksamhet till andra platser för att kunna expandera, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker, EKN.

Närmare hälften av små och medelstora exportföretag (46 procent) förutspår att de kommer att öka antalet anställda det närmaste året. Kompetensförsörjningen är dock ett bekymmer för många. En majoritet (57 procent) av de företag som tidigare har försökt rekrytera upplever att det har ganska eller mycket svårt att hitta nya medarbetare med relevant kompetens.

En ytterst liten andel (6 procent) tror att de behöver skära ned antalet anställda under året som kommer. Osäkerheten är som störst bland dem som redan ha sett sin export minska eller upphöra senaste tiden.

Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Stefan Karlsson, chefsekonom på EKN

Länk till EKNs pressmeddelande om ökad export.
Länk till EKNs pressmeddelande om ökad sysselsättning.

Tillbaka till alla nyheter