Connect Sverige · Nyheter · Baker Tilly ny partner till Connect Syd

Baker Tilly ny partner till Connect Syd

Baker Tilly är rådgivningsbyrån inom revision och redovisning med en bred kompetens inom bokföring, revision, skatt, bolagsbildning, mm, men som sätter förtroendet och relationen till sina kunder högst.

Mindre företag står i fokus, även om de har kunder på börsen med, och vi tog ett samtal med Kim Lavin, auktoriserad revisor och partner, om hur relationen till entreprenören är hjärtat i deras kundrelation och om vårt nya partnerskap!

Kim, berätta lite mer om er. Vilka är Baker Tilly?

”Vi är en ganska stor rådgivningsbyrå – totalt 800 medarbetare i hela Sverige – och BT finns i hela världen. Här är vi främst inriktade mot små och medelstora, ägarledda företag, och just därför är direktkontakten med entreprenörerna så viktig. Där är vi extra starka och lägger mycket fokus.”

Ägarledda företag i fokus, säger du. Berätta mer – hur jobbar ni med entreprenörer?

”Vi värdesätter och fokuserar mycket på service i denna bransch styrd av lagar och regler. Det är som att det blir ännu viktigare med goda relationer när hög kvalitet är lite av en självklarhet, och när alla i branschen har samma regelverk att förhålla sig till, så fokuserar vi på att ge en bättre personlig service. Där kan vi sticka ut och överraska!

Som revisor får man ofta en djup inblick i företagen, och en riktig styrka som få trycker på är den tystnadsplikt som ligger som ett fundament i alla våra kundrelationer. Det är en aspekt många missar att lyfta, men en riktig möjliggörare. Den gör att entreprenörer ofta öppnar sig ännu mer för oss än de kanske gör för andra partners involverade i deras verksamhet, de anförtror sig och man blir nästan lite som en företags-psykolog på gott och ont. Förtroende är dock något fantastiskt fint att få förvalta, och gör att vi kan bli ett bollplank att lita på.”

Ett nytt partnerskap

Under våren går Baker Tilly in som företagspartner till Connect och vi ser fram emot synergier och att få koppla ihop nätverkets alla startups med kompetensen hos Baker Tilly.

Kim Lavin med kollegor ser också fram emot att bli en del av gemenskapen.

”För vår del är Connect ett klockrent nätverk att finnas i där vi kan få träffa både företag och investerare, dela med oss av oss själva och, som grädde på moset, få lära sig om ny teknik som företagen håller på med.

Att få lära nytt och inspireras är en viktig anledning att vi lockats av ert nätverk, och att få lära känna entreprenörer tidigt för att vara med från början under deras resa är en annan.  

Det är en ynnest som revisor att få vara med från start och följa både entreprenören och företaget när de växer. Vi kommer ofta in innan revisionsplikten träder in och det är alltid lika roligt att vara med i rörelsen och resan, samt se hur de växer och lyckas!”

Tillbaka till alla nyheter