Connect Sverige · Nyheter · Connect-alumn stänger sin första runda på 2,5 miljoner

Connect-alumn stänger sin första runda på 2,5 miljoner

Efter ett år på MINC i Malmö och efter genomgången Connect-process stänger företaget Bringwash nu sin första runda och har efter den 2,5 miljoner kronor att ta företaget vidare med.

Bringwash är Connect-alumnen som utvecklat en särskilt metod för att tvätta fordon som sparar upp till 99% vatten jämfört med vanlig fordonstvätt och detta miljötänk är en stor anledning till varför de växer starkt just nu.

I ett pressmeddelande berättar de mer om den glada nyheten:

”Efter ett fantastiskt år på MINC med duktiga mentorer och hjälpsamma människor har Bringwash lyckats bygga en stabil grund för framtida tillväxt samtidigt som de kommit i kontakt med mycket nya investerarkontakter. Nu tar Bringwash in sin allra första investering och stänger en runda på 2,5 miljoner kronor som till en början ska räcka till att etablera verksamheten på fler platser i Sverige.”

Raskt marscherat

Vi var nyfikna på hur deras första investeringsrunda gick och tog chansen att prata med våra alumner om både den och hur de uppfattade processen.

Hur gick det med er investeringsrunda?
Vår investeringsrunda gick väldigt bra överlag. Det var många intressenter men mycket tidskrävande process för att komma i mål helt och hållet. Connect var till stor nytta för oss när det kom till att utöka vårt nätverk av investerare och satte Bringwash i en bra position för kapitalanskaffning.

Vad händer i er verksamhet just nu och vad är nästa stora utmaning för 2020?
Bringwash växer kraftigt med många nya och stora affärer redan i år. En av våra största affärer detta året är med Helsingborgs kommun som ger sitt fulla förtroende till Bringwash att ta hand om samtliga fordon i kommunen. Det känns fantastiskt!

Vidare har Bringwash precis skrivit hyresavtal i Stockholm och flyttar in redan i april. Etableringen går på bra i regionen och bolaget har redan flertalet kundavtal skrivna och har därför redan försäljning.

När sommaren står runt hörnet etablerar vi oss även i Göteborg.

Den stora utmaningen för Bringwash under 2020 måste vara att inte hamna i ett läge där vi behöver tacka nej till bra kunder. Vi växer snabbt och får in nya stora förfrågningar hela tiden, men viktigast av allt är att vi bibehåller en riktigt hög kvalitet i vårt utförande – och det är något som krävs mycket tid och energi.

Kommer ni behöva resa pengar igen kommande 12 månader?
Vi avser att ta in nya pengar för en mer aggressiv och bredare expansion. Vi håller på att bygga en stabil modell i Sverige med nyetableringarna i Stockholm och Göteborg. Därefter har vi planering på bredare etablering med vår Franchise-modell för att ta oss an Europa.

Tog ni med er något särskilt från Connectprocessen?
I korthet var Connect till stor hjälp i samband med Bringwash’s kapitalanskaffning med tanke på all förberedelse och rådgivning längst med investeringsprocessen. Att få direkt tillgång till Connect stora nätverk av precis de rätta lokala investerarna fick oss att känna oss lyckligt lottade!

Tillbaka till alla nyheter