Connect Sverige · Nyheter · Connect lanserar nytt program för scaleup-företag

Connect lanserar nytt program för scaleup-företag

Innovativa snabbväxande företag som är redo att skala upp verksamheten ställs inför stora utmaningar. Connect i Region Öst startar nu ett unikt program, Evolve, som riktar sig till bolag med ambition att växa. Partner och experter i Connects nätverk hjälper bolagen att växa snabbt smartare.

Evolve riktar sig till riskkapitalfinansierade företag som har resurser och team på plats och är redo att skala upp. Det har tidigare inte funnits något affärsutvecklingsstöd som riktar sig specifikt till den här typen av bolag.

Vi har sett behovet både bland entreprenörer som vi arbetat med tidigare i Språngbrädan och hos företag som tar kontakt med oss direkt eller via partner och investerare. Konceptet har utvecklats och testats under året och det är väldigt roligt att tillsammans med nätverket nu kunna erbjuda möjligheten på bred front, säger Stefan Sonnerstedt, VD på Connect Region Öst.

Bolag antas till programmet löpande och genomgår en detaljerad screening där behov och förutsättningar för en framgångsrik tillväxt kartläggs. Programmet skräddarsys därefter för respektive bolag och täcker områden som exempelvis hållbarhet, internationalisering och digitalisering.

Connect är en en av Sveriges mest etablerade riskkapitalaktörer och driver ett av de största investerarnätverken i Sverige. Evolve vänder sig förutom till entreprenörer därför även till de investerare som vill ge så bra förutsättningar som möjligt för de företag de är engagerade i.

– Vi fick redan i våra tidiga diskussioner med nätverket ett stort gehör för det nya programmet både från investerare och riskkapitalbolag. Ett bevis på att satsningen har en stark förankring hos flera målgrupper, säger Therese Folkesson, ansvarig för Connects investerarnäterk.

Programmet har även fått stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Stockholm vilket möjliggör att företag som kvalificerar sig får möjlighet att gå programmet kostnadsfritt.

De första företagen har tagits in i programmet efter sommaren och teamet på Connect är redo att ta emot fler företag. 

Intresserade företag kan anmäla intresse här.

Tillbaka till alla nyheter