Connect Sverige · Nyheter · CONNECT Östra Sverige startar nätverk för kvinnliga affärsänglar

CONNECT Östra Sverige startar nätverk för kvinnliga affärsänglar

Cash is QUEEN är CONNECT Östra Sveriges nya nätverk för kvinnor som investerar i tillväxtbolag.  Syftet med nätverket är att främja riskkapital i bolags tidiga skeden samt att få fler kvinnor att investera kompetens och kapital i tillväxtbolag.

– Vi söker helt nya typer av affärsänglar. Det kompetenta kapitalet är nyckeln till framgång för företagandet i Sverige och det kan komma från många olika kompetensområden, säger Lillemor Karlsson, VD CONNECT Östra.

Den andra september anordnas en kick off på Konserthuset i Stockholm med talare och gäster som Kristina Lindhe, Lexington; Kajsa Balkfors Lind, Cirkus Cirkör; Maria Rankka, Stockholms Handelskammare; Sven Hagströmer, Invest AB Öresund och Jan Sundberg, SEB Venture Capital.

– Entreprenörer ägnar många gånger mer tid åt att försöka hitta finansiering än till att utveckla sin idé. Det krävs förebilder, information, debatt och incitament för öka andelen riskvilligt kapital i tidigt skede, menar Lillemor Karlsson.

För mer information
Lillemor Karlsson
VD Connect Östra
T: 073 – 620 06 48
E: lillemor.karlsson@connectost.se

Om Connect Östra Sverige
CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Mälardalen, Östergötland och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECT erbjuder två stycken tillväxtprocesser; Språngbrädeprocessen och FöretagsAcceleratorn

Tillbaka till alla nyheter