Connect Sverige · Nyheter · Connect Sverige Region Väst mobiliserar sin verksamhet för att hjälpa företag att navigera sig ur den kommande krisen

Connect Sverige Region Väst mobiliserar sin verksamhet för att hjälpa företag att navigera sig ur den kommande krisen

Corona ställer till det för företagen och det kommer påverka hela samhällsekonomin. Inom kort kommer varsel på varsel att presenteras, företag kommer presentera nedskärningar, företag kommer att gå i konkurs. Allt tyder på att det under våren kommer bli allt svårare och svårare för företag att klara sig. 

Tyvärr har inte små och medelstora företag den fallhöjd som större företag ofta har när det gäller att klara kriser. Connect kan därför inte låta små och medelstora företag stå ensamma när osäkerhet är som störst. Utan små och medelstora företag stannar Sverige och det är det sista vi vill just nu.

Tillsammans med näringslivet ger Connect möjlighet till riktade insatser för att hjälpa företagare gå stärkta ur denna period av osäkerhet. Connect och nätverkets samlade erfarenhet, kompetens och kapital kommer erbjuda kraftfulla åtgärdsmöjligheter för bolag som ser vikten av att vara proaktiva istället för reaktiva.

Connects hela uppdrag är bidra till att företag växer och växer hållbart och långsiktigt. När förhållanden förändras så förändras också detta uppdrag, och vi tar nu omedelbart ett grepp om våra verktyg och tillväxtprocesser för att anpassa dem till ett annat samhällsläge.,” säger Marcus Nordanstad, Verksamhetsledare för Connect Sverige Region Väst.

Connect ger nu företag möjligheten att göra en genomlysning av verksamheten för att konkretisera nuläget och gå igenom möjliga vägar framåt. För de företag som vill ha stöd i genomförandet av det förändringsarbetet som kommer krävas för att ställa om och anpassa sin verksamhet i kristider har vi tagit fram ​en anpassad och kraftigt subventionerad process för att ta fram en konkret handlingsplan och sätta den i rullning .

”Just nu är det inte försvarbart att inte göra något. Företag behöver gå till handling för att inte tappa tid – det är inte läge att sitta still – utan vi behöver ompröva affärsmodeller och hitta nya vägar som fungerar både nu och framåt. Vi vill hjälpa företag att vända hot till möjligheter, det är det vi på Connect är bra på.”, avslutar Marcus Nordanstad.

Tillbaka till alla nyheter