Connect Sverige · Nyheter · Connect tillsammans med näringslivet hjälper företag att navigera sig ur krisen!

Connect tillsammans med näringslivet hjälper företag att navigera sig ur krisen!

Effekterna av Coronapandemin har ändrat förutsättningarna för många företag och påverkar hela samhällsekonomin. Connect har fått förtroendet av Europeiska regionala utvecklingsfonden att genom projektet Navigera och Parera, stötta företag som är påverkade av pågående pandemi och att genom riktade insatser hjälpa dem att bli starkare för framtida tillväxt.

Tillsammans med näringslivet kraftsamlar Connect för att hjälpa företagare att gå stärkta ur denna period av osäkerhet. Nätverkets samlade erfarenhet, kompetens och kapital kan erbjuda kraftfulla åtgärdsmöjligheter för bolag som ser vikten av att vara proaktiva istället för reaktiva.

”Connects uppdrag är bidra till att företag utvecklas och växer hållbart och långsiktigt. När förhållanden förändras så förändras också detta uppdrag, vi tar nu ett grepp om våra verktyg och tillväxtprocesser och anpassar dem till rådande samhällsläge.” säger Stefan Sonnerstedt, VD på Connect Sverige Region Öst.

Connect erbjuder nu företag i Stockholmsregionen ett stöd för att kartlägga nuläge och skapa en handlingsplan framåt för att klara krisen på bästa möjliga sätt.

Utifrån ett antal behovsanpassade områden konkretiseras ett nuläge, möjligheter identifieras och det skapas direkta åtgärder för vägen framåt.

”Vi är tacksamma och ödmjuka för att ha fått detta förtroende, det känns otroligt bra att kunna bidra till att livskraftiga företag klarar att hantera den mest akuta situationen och kan komma stärkta ur krisen. Vi vill hjälpa företag att vända hot till möjligheter, det är vi på Connect bra på.” avslutar Stefan Sonnerstedt.

Tillbaka till alla nyheter