Connect Sverige · Nyheter · Connectminglet: Skånes affärselits möts för att fira årets vinnare

Connectminglet: Skånes affärselits möts för att fira årets vinnare

Connectminglet, en årlig nätverksträff organiserad av Connect Sverige Region Syd, samlar det bästa av Skånes affärsvärld med mängder av investerare, entreprenörer och partners på plats för en festlig tillställning. Här hyllas årets vinnare inom en rad kategorier som lyfter fram och firar Skånes mest spännande affärspersonligheter, samtidigt som det skapar möjligheter för framtida samarbeten och nätverkande.

Här presenteras vinnarna inom de olika kategorierna, samt de kriterier som legat till grund för deras utmärkelser.

Årets Affärsängel

En aktiv investerare som generöst delar med sig av sin kompetens till kollegor och bidrar med ett värdefullt nätverk samt mervärden till de bolag de investerar i.

Vinnare 2022: John Moll

John Moll är en av Skånes mest aktiva investerare och har under året stöttat både nya och etablerade affärsänglar samt entreprenörer genom att dela med sig av sin djupa kunskap inom entreprenörskap och finans. Med sin ödmjuka framtoning och eftertänksamhet är han en ovärderlig del av Connect.

Årets Partner

En partner som visat stort engagemang för Connect, satsat på att utveckla samverkan och är generös med att dela med sig av sin kunskap och kompetens till nätverket.

Vinnare 2022: Almi Företagspartner

Almi Företagspartner har under året satsat stora resurser på att utveckla sitt samarbete med Connect, vilket gynnat Skånska startups. De har även bidragit med en fast fysisk plats för speedpitch-event och skapat nya samarbeten mellan medarbetare.

Årets Startup

En startup som använder Connects nätverk i sin tillväxtresa och har en framtidsorienterad produkt eller tjänst.

Vinnare 2022: Poasana

Poasana drivs av en entreprenör med en naturlig fallenhet för nätverkande och har en produkt som präglas av cirkularitet, design och smart produktion. Bolaget är redo att ta nästa steg i sin utveckling och växa ytterligare på marknaden.

Årets Pitch

Ett bolag vars pitch varit minnesvärd och gjort särskilt stort avtryck under året.

Vinnare 2022: Freedrum

Freedrum har med sin unika affärsmodell och starka scennärvaro gjort ett bestående intryck på både investerare och branschkollegor. De står redo att erövra världen med sin innovativa produkt och framåtanda.

Årets Connectare

En person som varit aktiv i nätverket, verkat i sann Connect-anda genom att koppla ihop personer som annars inte skulle ha träffats och i övrigt varit en god ambassadör för Connect.

Vinnare 2022: Thomas Håkansson

Thomas Håkansson har under året hjälpt föreningen att bli synlig bland potentiella investerare samt regionens innovativa bolag. Med sitt ständigt glada humör och förmåga att knyta samman människor har han varit en viktig del av Connects framgång.

Årets Värd

En partner som särskilt ställt upp med lokaler och engagemang i egenskap av värd för något av Connects event.

Vinnare 2022: Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden har varit en pålitlig värd för Connectminglet och engagerat flera av sina medarbetare i nätverket. Med sitt relevanta erbjudande för bolag på alla stadier av deras tillväxtresa har de varit en viktig samarbetspartner för Connect.

Fortsatt framåt för Connect Syd

Med årets Connectminglet avslutat kan vi blicka framåt mot höstens event och aktiviteter med förväntan och spänning. De vinnande företagen och personerna kommer att fortsätta göra avtryck inom Skånes affärsvärld, och deras framgångar kommer att inspirera och motivera andra entreprenörer och företag att sträva efter liknande framgångar.

Connect fortsätter att vara en plattform för att lyfta Skånes mest spännande startups till nya höjder, samtidigt som det skapar möjligheter för nätverkande och samarbeten.

Tillbaka till alla nyheter