Connect Sverige · Nyheter · CONNECTs 50.e Investeringsforum

CONNECTs 50.e Investeringsforum

PRESSMEDELANDE 2011-11-29: CONNECT Östra Sverige håller idag sin 50.e Investeringsforum hos Advokatfirman Delphi. Fyra högaktuella bolag presenterar och chansen är stor att de blir framgångsrika. Totalt har 214 bolag hunnit presentera sedan start och 47 % får in kapital inom 6 månader. Bolag som MyNewsdesk, Bemz, Packsize, Tobii Technology och Hulu AB är exempel på bolag som i sin linda har genomgått process.

”Det gäller att skapa kvalitativa mötesplatser för entreprenörer och investerare, samt att förbereda dem för mötet. Bolagen genomgår en Språngbrädeprocess och investerarna erbjuds löpande utbildning i syfte att lyckas bättre med sina investeringar”, säger Lillemor Karlsson VD CONNCET.

Presenterande bolag

APICONISIS, Johan Strömqvist
Life Science

Apiconisis erbjuder idag avancerade cellbaserade screeningtjänster till läkemedelsindustrin för att ge bättre underlag för beslutsfattare om en läkemedelskandidat bör gå vidare till kliniska studier eller ej. Nästa steg är att se till att cellbaserad High Throughput Screening (HTS) blir en realitet om två år. www.apiconisis.com

InCoax Networks Europe AB, Karl Björk
Telecom
InCoax marknadsför och säljer system för 100 Mbit bredband via fastighetens koaxialnät och utvecklar framtidens Gigabit fastighetsnät. I Europa pågår en massiv fiberutbyggnad och där är InCoax en nyckelleverantör för att möjligöra enkel inkoppling av abonnenter till det nya fibernätet. www.incoax.com

Carlund Horse Equipment AB, Elisabeth Carlund
Konsument och Fritid

Ridsportsbranschen är en eftersatt bransch och Carlund Horse Equipment anpassar befintlig teknik från andra branscher och applicerar den inom hästnäringen för att underlätta skötseln och arbetet kring hästen. Företaget driver produktutvecklingen och genom legotillverkning och effektiv logistik har de en närhet till marknaden och dess behov. Första produkterna är torkskåp med avfuktare anpassade för hästtäcke och effektiv förvaring av hästtäcke. Produkten Torkskåp är klar att lansera i Sverige och försäljning har påbörjats. Tyskland är nästa marknad under 2012. Övriga produkter avfuktare, hängare och putsskåp är i slutfasen av produktutveckling. www.carlundhorse.se

Linkura AB, Marcus Hultberg
eHälsa

Linkura utvecklar webbtjänster och mobila applikationer för personer med diabetes och andra kostrelaterade sjukdomar som gör det enkelt och tidseffektivt att få kontroll på sjukdomstilståndet. Linkura står inför en vidareutveckling av sina produkter, ytterligare marknadslanseringar samt påföljande internationell expansion.  www.linkura.se

Investerarutbildning:
Varumärken och andra rättigheter vid företagsförvärv
Anna Ribenfors, Advokatfirman Delphi
Utvärdera entreprenör
Anders Norlin, Coach&Capital’s

.

Tillbaka till alla nyheter