Connect Sverige · Nyheter · Connects aktualitetsprogram CONNECT AJOUR ger svaren på frågorna som näringslivet ställer sig.

Connects aktualitetsprogram CONNECT AJOUR ger svaren på frågorna som näringslivet ställer sig.

Att utbrottet av coronaviruset ryckt undan mattan för hela samhället är knappast någon nyhet. Att det medfört att många företag har det fruktansvärt tufft just nu undergår ingen. Connect har kraftsamlat hela sitt nätverk för att stötta alla företag genom det osäkra nuläge som råder.

Connect vill dela med sig av all den otroliga kunskap och kompetens som finns i Connects nätverk, dels genom den egenutvecklade processen Navigera och Parera, dels med ett livestreamat event kallat CONNECT AJOUR.

Syftet med CONNECT AJOUR är att ge kortfattade och direkta svar på hur pandemin påverkar näringslivet, och konkreta exempel på hur företag på bästa sätt tar sig igenom den tid av ovisshet som nu råder.

”Utgångspunkten för CONNECT AJOUR är att ge både ett mikro- och makroperspektiv på det som sker i pandemins kölvatten. Därför har vi bjudit in ett gäng spännande, erfarna och ytterst kompetenta människor från näringslivet, akademin och politiken. Dessa kommer att få diskutera ett antal aktuella frågeställningar som många funderar över”, säger Marcus Nordanstad, verksamhetsledare för Connect Sverige Region Väst.

CONNECT AJOUR kommer att ta upp bland annat vad företag praktiskt kan göra, så som hur fungerar regeringens krispaket i verkligheten och hur ska företagen hantera effekterna av det, och vad händer sedan då?

”Connects verksamhet bygger på att hjälpa och stötta företag genom väl beprövade modeller i vilka ett unikt brett nätverk, som består av individer från näringslivet, investerare, partners och finansiärer på olika sätt, hjälper och stöttar företag i deras utveckling. Genom CONNECT AJOUR testar vi ett nytt grepp att nå ut och dela med oss av den kompetens som nätverket besitter. Under 30 minuter skall de som tittar få svar på det de undrar mest över”, avslutar Marcus Nordanstad.

Premiären för CONNECT AJOUR är 31 mars 2020, kl 14.00.

Tillbaka till alla nyheter