Connect Sverige · Nyheter · Connects Investerarundersökning 2021

Connects Investerarundersökning 2021

”Hur ser din möjlighet/plan att investera i onoterade bolag ut i nu rådande läge (2020)?”

När vi ställde denna fråga till vårt investerarnätverk i april förra året var pandemin i full gång och att 86% av investerarna då fortfarande hade en så pass stor tilltro till svenska startups var en positiv signal. Att 81% ett år senare svarar att de höll fast vid den ambitionen och att 71% faktiskt investerade är otroligt med tanke på året som gått och läget som är.

Både små och stora investerare gör affärer genom Connect

Av de 131 investerare som svarade hade 93 investerat i tidiga tillväxtbolag antingen en eller flera gånger under året med totalt 270 miljoner kronor. Investerade belopp per investerare under 2020 spänner från 60 tkr upp till 20 msek. Drygt hälften av respondenterna har investerat mindre än 1 msek under 2020 medan 13% har investerat mer än 5 msek. Detta pekar på att investeringsviljan och möjligheterna är goda och ger oss även en bild av vad den genomsnittlige investeraren investerat under 2020.

Denna indikation stämmer även väl överens med nyheten Connect släppte tidigare under juni månad om hur de bolag vi jobbat med under de senaste 3 åren tagit in över 1 miljard i externt ägarkapital – en oerhörd summa med tanke på att det till största delen handlar om privata pengar som satsas på att förverkliga drömmar och affärsidéer.

Investerarna identifierar framtidssektorerna

Investerarna fick också spå framtidens framgångsbranscher och sektorer. De tre sektorer med högst tillväxtpotential just nu var enligt nätverket Medtech, Digitalisering och Life Science. Hållbarhet är också ett viktigt område som många investerare lyfter fram som viktigt oavsett bransch.

– Den digitala förflyttning vi som samhälle har gjort senaste 1,5 året har verkligen banat väg för en snabbare utveckling som förändrar och förbättrar människors vardag. Behovet är stort och vi på Connect ser många spännande innovationer inom digitalisering av bla vård och hälsa. Även arbetet med och förståelsen för hållbarhet har kommit längre idag och man börjar mer och mer se det som en hygienfaktor i alla branscher. De bolag eller investerare som inte sätter sig in i detta och har det som en självklar del i sin affärsstrategi kommer få det tufft. Jag tror att perspektivet att man är med, gör skillnad och bidrar till något större kommer vara ännu viktigare framöver., säger Therese Folkesson, Ansvarig för Tillväxtkapital & Investerarrelationer i Connect Sverige Region Öst.

Tidiga bolag på frammarch

Enligt barometern är intresset högst för onoterade bolag i tidig tillväxtfas. Många bolag slåss om uppmärksamheten från investerare och investerarna vill hitta rätt team att jobba med och följa på resan mot framgång. Under 2020 startades enligt Bolagsverket hela 73 500 nya företag – det största antalet någonsin i Sverige under ett år – och över 10 000 av dessa rörde detaljhandeln med tonvikt på e-handeln där just digitaliseringen i samhället är en förutsättning för framgång.

Ett av de startups inom sektorn som är på väg att ta fart på riktigt är Ondrop. Med sin molnbaserade affärsplattform förenklar de en hållbar tillväxt för enskilda varumärken genom ihopkoppling med digitala återförsäljare och marknadsplatser så som Afound, Åhléns, Zalando och Amazon. Ondrops VD Henrik Klintenberg kommenterar den explosionsartade utveckling vi står mitt i och möjligheterna den skapar:

– Vårt syfte är att förenkla, effektivisera våra kunders arbetsvardag och samtidigt öka varumärkets produktexponering samt försäljning till både befintliga och nya marknader. Effekten av den digitala transformationen är svår att förneka. På kortare tid än någonsin tidigare har företag upplevt förändrade beteenden hos inköpare och konsumenter. Det innebär att många detaljhandelsvarumärken är i behov av ett skifte i affärsmodellen och att prioritera digital tillväxt genom nya digitala tjänster samt distributionskanaler.

Matchningen mellan investerare och bolag är viktig för att det ska bli ett framgångsrikt samarbete. Det handlar inte bara om kapitalet vid en investering utan även att investerarna kommer in med kompetens eller erfarenhet och att det finns en god personkemi. Ondrop tog i höstas in kapital genom Altogren Invest.

– Via Connects nätverk uppmärksammades vi nationellt av flera investerare, men vi fastnade för och gick vidare med Altogren Invest. Vi kände att de var bäst matchade med oss och vi har en samsyn som känns viktig att bygga samarbetet på, säger Henrik Klintenberg.

Även Alexandra Bosson från Altogren Invest kommenterar på satsningen:

För oss är en investering i tidiga skeden en fantastisk möjlighet att kunna bidra till att bra bolag kan ta de viktiga, tidiga stegen på sin tillväxtresa. Vi har en metodik vi utgår ifrån där vi fokuserar mycket på teamet (tidigare erfarenheter, personligheter samt potentialen att växa bolaget och anställa rätt folk framåt), men självklart även marknadspotentialen, skalbarheten i idén och om bolaget har betalande kunder eller löser ett tydligt kundproblem. Det är även viktigt för oss inom vilken bransch bolaget finns – vi vill kunna bidra till bolaget vi investerar i på något sätt med vår tidigare samlade erfarenhet.

Oväntat starkt 2020 för startups

Investeringsviljan i Sverige är god och beloppen som investeras i tidiga bolag stora. Men större än det är faktumet att alla dessa bolag får chansen att testa sina vingar, bevisa sin bärighet, blomstra och växa för att förbättra och förenkla människors liv och vardag. Investeringar från privata investerare är en gräsrotsrörelse som inte är att förringa och som gör stor skillnad för svenskt näringsliv.

____________________________

Connects Investerarbarometer tar tempen på Sveriges privata investerare en gång i halvåret för att fånga upp den allmänna investeringsviljan och få en bild av tillväxttrender och -spaningar. 

Tillbaka till alla nyheter