Connect Sverige · Nyheter · Connects Tillväxtarena – ”Den dolda konflikten mellan sälj- och marknadsavdelningarna kostar företagen stora pengar”

Connects Tillväxtarena – ”Den dolda konflikten mellan sälj- och marknadsavdelningarna kostar företagen stora pengar”

Sälj- och Marknadsavdelningarna ansvarar för företagets intäkter vilket är centralt för alla företag. Ändå arbetar de ofta mot olika mål, mäts på olika parametrar och nyckeltal och har svårt att samarbeta. Att förändra detta ställer stora krav på ledarskapet. Joakim Harping och Ulrika Sandborg ger oss svar på hur man går tillväga och säkerställer att företaget arbetar mot gemensamma mål

Ulrika Sandborg är affärskonsult på det egna bolaget Sandborg & Company med stort intresse för att se företag och individer att växa, våga testa nya idéer och finna nya vägar framåt. Ulrika sitter som Bolagsbevakare och Styrelseledamot i Aktiespararnas Riksförbund och föreläser om vikten av att ta hand om sina pengar. Tillsammans med Joakim Harping och Christina Varenius har hon även skrivit boken ”Marknad vs Sälj – Uppgörelsen.

Varför har du valt att prata om ämnet för dagen? Varför är det viktigt?

Den många gånger dolda konflikten mellan sälj- och marknadsavdelningarna kostar företagen stora pengar i uteblivna affärsmöjligheter. Entreprenörer når inte de resultat de hade förutsättningar att göra, jag tycker att det är synd.

Vad kommer deltagarna få lära sig av dig?

Ett tydligt ledarskap av både Sälj- och Marknad, hur de kan arbeta tillsammans och styra över företagens intäkter.

Hur tror du de kommande 3 åren kommer att se ut inom företagande och entreprenörskap? Vad kommer att vara viktigt att tänka på?

Den digitala tekniken ökar möjligheten att nå nya kunder och marknader på ett effektivt sätt men affärer sker alltid mellan människor. Det här ställer nya krav på modernt ledarskap både inom och utanför det egna företaget.

Bästa sättet att starta dagen på?

En promenad gärna vid vatten, därefter Cappuccino och morgonnyheter (gärna i form av prasslande tidning).

Person/företag i branschen du inspireras av?

Det finns många som inspirerar mig men superentreprenören Jan Stenbeck är en lysande stjärna på min himmel.

Tillväxtarenan

Tillbaka till alla nyheter