Connect Sverige · Nyheter · En miljard möjligheter för tillväxt – vad som händer när rätt kapital når rätt bolag

En miljard möjligheter för tillväxt – vad som händer när rätt kapital når rätt bolag

Vi läser ofta om de stora bolagen som gör fantastiska tillväxtresor i globala miljöer med miljardvärderingar som följd. Men alla börjar vi någonstans, och för många kan de första entreprenörsstegen vara de som definierar hur resan blir. Connect Sverige är plattformen där många entreprenörer och investerare möts för första gången, och vi ser en fantastisk utveckling för bolag över hela Sverige

Små bolag med stora visioner lockar investerare

Under de senaste tre åren har Connects nätverk av entreprenörer, partners och investerare årligen lagt ner tiotusentals ideella timmar på att stötta och vara ett bollplank åt bolag som är i början av sin tillväxtresa. Mellan 2018–2020 jobbade Connect Sverige med över 350 bolag som enligt data från Bolagsverket hittills lyckats attrahera investeringar på över 1 miljard kronor. Investeringarna varierade mellan 1–50 miljoner kronor, med en snittinvestering på drygt 2,8 miljoner kronor. Och utvecklingen stannar inte här. 2021 har hittills börjat starkt med flera rekordinvesteringar och övertecknade kapitalrundor under våren.

– Det som gör den här miljarden unik är att den kommer ur många mindre, privata investerarfickor. Vi talar om mindre men synnerligen engagerade investeringar i onoterade bolag i tidiga faser. I det sammanhanget är en 1 miljard kronor väldigt mycket pengar. Det är just affärsängelns eget intresse, engagemang och drivkraft som gör att våra bolag når längre, lyckas bättre och växer mer, säger André Johansson, vd för Connect Region Syd.

Den första investeraren är en av de viktigaste för bolagets utveckling. Inte bara för kapitalet utan för den kompetens, det nätverk och de erfarenheter investeraren kan ge till entreprenören. Dessa faktorer är avgörande för framtida utveckling.

Rätt kapital till rätt bolag skapar rätt förutsättningar

Vi ser också att bolag som Connect arbetat med i genomsnitt ökat sin omsättning med 200 % och att antalet arbetstillfällen ökat med över 260 % över tre år. Under många år har tillgången till kapital varit en bromskloss för många bolag i tidiga faser. Det är det inte på samma sätt längre. Kapitalet finns över hela landet. Den stora utmaningen är att matcha bolagets ambitioner och vision med investerarens dito. Här ser vi en stor efterfrågan på att hitta rätt verktyg och plattformar för detta. Rätt kapital måste gå till rätt bolag, annars riskerar bolagsbygget lätt gå om intet när förutsättningarna för en gemensam bild av framtiden saknas.

-Det är avgörande att vi lyfter fram de mindre bolagen med de stora drömmarna och ger dem verktygen och nätverket för att lyckas. Bakom varje miljardsuccé och enhörning står hundratals lyckade och misslyckade satsningar på affärsidéer i tidiga faser över hela landet. Vi pratar ofta om värdet av föreningsrörelsen i Sverige. Den typen av rörelse är lika relevant för entreprenörer och investerare, det tjänar hela Sverige på. Och lyckligtvis är den rörelsen just nu starkare än någonsin säger Marcus Nordanstad, vd för Connect Region Väst.

Bredden skapar spetsen

Sveriges välstånd hänger på företagens tillväxt. För att vi som land ska vara konkurrenskraftiga i framtiden krävs innovationshöjd och fler nya skalbara bolag. Startup-Sverige lägger grunden för detta, och med rätt kapital och kompetens ges möjligheterna till att bygga framtidens starka bolag. Utväxlingen man kan få på att engagera sig i bolag i tidiga faser är enorm och den privata investeringsviljan är en förutsättning för ett levande svenskt näringsliv.

Tillbaka till alla nyheter