Connect Sverige · Nyheter · ETP

ETP

ETP Kraftelektronik AB som tar fram elektriska mobila lösningar såg värdet av att höja blicken, fokusera på det proaktiva och ta fasta på de starka relationerna – både med kunderna och med medarbetarna – för att komma starkare ut på andra sidan Coronakrisen.

Att ta sig igenom ett prövande år
I grund och botten utvecklar ETP elektriska hållbara fordon och maskiner, men hur man gör det kan skilja sig åt. De kan antingen agera utvecklingsavdelning åt en kund eller sälja komponenter. Automation är stort hos många kundföretag som befinner sig i många olika branscher och man har partners i hela världen.

Tidigt i våras när Coronakrisen började ta fart insåg ETP att deras företag skulle påverkas av de förändrade marknadsförhållandena. Tillsammans med sina kunder sökte man effektiva och hållbara lösningar för att ta sig igenom den nya situationen.

”Mycket har handlat om de starka partnerskapen och relationer vi har med kunder och leverantörer. Vi har försökt ta vara på situationen och finna lösningar som stärker vår position på marknaden när pandemin börjar avta. berättar Ellen Braun, Business Developer & HR på ETP.

ETP gick Connects tillväxtprocess FöretagsAcceleratorn för sex år sedan så de visste vad de hade att vänta när de fick höra om Navigera & Parera.

Starka inifrån och ut
Navigera & Parera var en möjlighet att stanna upp när det var som mest intensivt och kändes svårt att höja blicken och tänka strategiskt. Det var många operativa och kundrelaterade frågor som tog uppmärksamheten, men ETP tog tillfället att samla hela personalstyrkan för att gemensamt få en bild av nuläget och blicka framåt.

”Det märks väldigt tydligt att vi har ett fantastiskt bra team! Alla vill företaget väl och ger det där lilla extra. Vårt fokus var tidigt att förhålla oss proaktivt och det var något som hela teamet ställde sig bakom. Vi märkte av att många kunder ser utvecklingspotential i sina outnyttjade resurser och gemensamt ville vi hitta den bästa vägen framåt. säger Ellen

Genomlysning gav framtidsfokus
Panelen av experter från näringslivet som samlades för att ge ETP input på verksamheten var imponerade av den stadiga grunden man står på men kunde fortfarande bidra med mycket.

Av panelen fick vi höra att vi har en stabil grund som handlar om hur ägarna tänker och att vi investerar tillbaka i verksamheten. Vi diskuterade dock hur vi ska tänka framåt och vart vårt fokus bör ligga. Genom processen fick vi en check på att vi hade koll på alla väsentliga områden och att vi inte missat något, vilket kändes betryggande” berättar Ellen.

”De som handplockats att sitta både i vår panel och påföljande advisory board var mycket kompetenta personer med olika bakgrund som gav oss en bred feedback och lyfte relevanta frågor. De var till stor hjälp när vi skulle identifiera olika risker i en osäker situation och hitta vägen framåt.”

Proaktivitet som ledstjärna
Ellen avslutar med att konstatera hur viktigt det är som SME-företag att stanna upp, reflektera kring hur man ska ta sig vidare och våga ta till extern kompetens. Att fokusera under en kortare period för att sen med kraft gå vidare med en tydlig plan är en nyckel till att hålla igång rörelsen.

”Vi har under denna tid genom Navigera & Parera fått titta på hur vi kan tänka annorlunda, hur vi optimerar användningen av våra resurser och se till så att man alltid rör sig framåt. Att hålla det proaktiva i fokus är definitivt det viktigaste!”

Tillbaka till alla nyheter