Connect Sverige · Nyheter · Fem Modiga Målsättningar att leva upp till under 2021!

Fem Modiga Målsättningar att leva upp till under 2021!

Året 2020 har varit ett svårt år. Många av oss har bekanta och nätsående som drabbats oerhört hårt. Ingen av oss har kunnat umgås och leva som innan sedan Coronaepidemin slog till så skoningslöst. Det är ett stort antal entreprenörer i Connects nätverk som drabbats och fått uppleva att kunderna inte beställer längre, inte kan betala sina fakturor eller inte kommer till restaurangen som tidigare. Det är tufft för många.

Men för Connect Norr har året 2020 varit ett rekordår vad gäller alla våra aktiviteter. Aldrig tidigare har vi kunnat hjälpa så många företagare att växa. Därför spänner vi bågen än mer och har tagit fram Fem Modiga Målsättningar att leva upp till under 2021:

1) Vi ska slå nytt rekord i antalet genomförda Connect Språngbrädor®. Det modiga offensiva målet är hela 50 stycken under året – mer än fyra per månad!

2) Mer än 20 bolag ska innan året är slut ha gått igenom vår process för ägarskiften som vi driver tillsammans med Coompanion.

3) Bolag som under de tre senaste åren fått stöttning i kapitalanskaffning av oss ska under 2021 lyckas ta in 50 MSEK eller mer i nytt tillväxtkapital.

4) Minst åtta kapitalsökande företag från norra Sverige ska presentera sig och sitt kapitalbehov för investerare från andra geografiska områden än de fyra nordliga länen.

5) Den av oss i norr lanserade processen för ägarskiften ska bli ett nationellt föredöme och ska under ledning från Connect Norr lanseras utanför de fyra nordliga länen. Arbetet sker i samverkan med Coompanion Sverige.

Årsmöten den 18 februari

Naturligtvis vill vi berätta mer om vad vi uppnått 2020 och om våra modiga norrländska målsättningar 2021. Vad passar då bättre än att göra det vid årsmöten. Vi håller digitala årsmöten gemensamt för våra tre noder den 18 februari. Vi kommer då att också utse Årets Connect Ambassadör, Årets Connect Företag och Årets Connect Ägarskifte.

Välkommen!

Tillbaka till alla nyheter