Connect Sverige · Nyheter · Fem spännande tillväxtföretag är antagna till Språngbrädan

Fem spännande tillväxtföretag är antagna till Språngbrädan

Den 30 januari startade fem nya spännande företag ledda av drivna entreprenörer i en ny omgång av Språngbrädan, programmet som förbereder startups inför mötet med investerare, partner och kunder. Denna gång ett brett startfält med bolag inom artificiell intelligens, e-hälsa, molntjänster och retail.

– Det har varit en tuff urvalsprocess och vi har nu ett starkt startfält av företag som representerar en bredd av spännande affärsidéer, säger Hannes Helander, programansvarig för Språngbrädan.

De nya Connect-företagen får coacher som hjälper till med affärsutvecklingen och paketering. Företagen matchas med experter från näringslivet som granskar deras tillväxtstrategier. Dessutom har de tillgång till Connects breda nätverk av entreprenörer och investerare. Programmet avslutas med att de bolag som kvalificerar sig får möjlighet att presentera för Connect Sveriges investerarnätverk med över 400 medlemmar, både online och vid ett fysiskt investeringsmöte i Stockholm.

Språngbrädan är ett beprövat koncept med ursprung i San Diego, USA och som genomförts med över tusen tillväxtbolag i hela Sverige. Under programmet som sträcker sig över tre månader kommer bolagen att få:

  • Coachning och träning i att paketera och presentera sina verksamheter.
  • Strategisk genomlysning i Connects kompetenspanel.
  • Genomföra workshops tillsammans med investerare.
  • Kvalitetssäkras genom Connects Urval.

De här fem bolagen är antagna till Språngbrädan

BetterWealth
BetterWealth är en oberoende digital portföljförvaltningstjänst. Genom intelligent teknologi som tidigare har varit otillgänglig för privatpersoner hjälper BetterWealth dig att välja och sköta dina investeringar. BetterWealth utför dagligen miljontals beräkningar för att säkerställa en optimal investering oavsett marknadsläge vilket betyder lägre risk för stora förluster och bättre avkastning över tid.

Cribble Craft
Cribble är ett nystartat företag som vill bidra till lek som utvecklar kompetenser där det idag är stora skillnader mellan män och kvinnor. Cribble är leksaker i form av byggkit i trä för att konstruera sitt eget unika miniatyrhus. Genom att planera och utföra en egen design samt passa ihop bitar möter cribblaren en spännande problemlösning som utvecklar förmågan att tänka kring rum och rotation.

Nordluft
Nordluft Automation har utvecklat ett automatiserat spridarsystem baserat på drönare. Systemet utgörs av flera autonoma lastbärande drönare, kontrollerade av ett unikt styrsystem. Det medför att last kan spridas på ett unikt kostnadseffektivt sätt jämfört med nuvarande spridningsmetoder såsom helikopter och skogsmaskin. Andra fördelar är att spridning kan ske skonsamt och tyst utan markslitage samt att även mindre och otillgängliga skogsbestånd kan bearbetas.

SenSiC
SenSiC utvecklar, producerar och säljer gassensorer för tuffa miljöer som hög temperatur och aggressiva gaser.Genom mätning av gaskoncentrationer, t.ex. för ammonika, kväveoxider, syre och kolmonoxid är det möjligt att kontrollera förbränningen, minska skadliga utsläpp och därigenom öka energieffektiviteten. Detta leder till en renare miljö och högre luftkvalitet av den luft vi alla andas.

Mobilgirot
MobilGirot är det nya, moderna och enkla sättet att ta betalt

Spännande bolag, minst sagt!

Tillbaka till alla nyheter