Connect Sverige · Nyheter · Hälsoinnovation tar in mer kapital än väntat

Hälsoinnovation tar in mer kapital än väntat

“Som i allt annat så ger övning färdighet”. Peter Carlsson och Michael Malmqvist vet värdet av att inte ge upp och att brinna för sin sak. Imvi labs idé föddes i viljan att hjälpa en närstående men har växt till en lösning patenterad i både EU och USA och nyligen tog de in 4,5 miljoner istället för de sökta 3 miljonerna för att boosta tillväxten efter att ha pitchat hos bland annat Connect. Vi tog ett samtal med grundarna om rundan, historia bakom och vad som händer framöver.

Grattis till en stängd runda! Ni sökte 3 miljoner, men det blev 4,5 miljoner – berätta vad som hände.

Vi sökte 3MSEK och tog in 3,5MSEK i kapital och fick 0,5MSEK i stöd från Vinnova och ett innovationslån från Almi på 0,5M; så totalt 4,5MSEK. Vi har fått in investerare med mycket relevant kompetens för bolaget och som delar vår syn på hur vi vill utveckla och bygga bolaget över tid, berättar Peter Carlsson, VD och medgrundare.

Fantastiskt! Berätta om idén bakom imvi labs och om er resa så här långt?

Idén bakom imvi kom till för att hjälpa en tidigare flickvän till Michael som hade något som kallas för vergens insufficens, ett ögonkoordinationsproblem som gör att man inte orkar läsa så länge då hjärnan överbelastas av detta synproblem. I samarbete med Karolinska Institutet utvecklades en väldigt effektiv metod och lösning för att träna hjärnans koordination av ögonen som även patenterades i EU och USA.

Flera studier gjordes och då upptäcktes lite oväntat att denna träning även hade stor påverkan på läshastighet hos väldigt breda grupper, upp till 50–80% av hela befolkningen får en förbättrad läsförmåga. Man upptäckte även att personer med dyslexi och ADHD genom att träna och förbättra sin ögonkoordination kan förbättra sin läsförmåga. Över 2000 personer har tränat med vår desktoplösning med 3D skärm, där 99% av dem som har fullföljt träningen har fått förbättrad ögonkoordination. Vi tar nu fram en lösning med en app för mobiltelefon tillsammans med VR-glasögon för att mer effektivt kunna träna upp synen och skala upp verksamheten. För att träningen ska vara framgångsrik krävs att den genomförs, precis som vid all annan träning. Och för att göra träningen rolig kommer man t.ex. att kunna se på YouTube medan man tränar.

Vad händer framöver närmaste 12–24 månader nu när ni har fått investering och skall ut på marknaden?

Vi skickar nu upp en första version av nya appen till Karolinska Institutet för att mäta upp den optiska effekten.

Efter höstlovet startar beta-test med vår nya app imvi read, dels privatpersoner som har anmält sig, och dels ett par skolor. Just nu finns en landningssida där beta testare/intresserade kunder kan registrera sig. Snart släpper vi vår nya hemsida och i början av Q1 släpper vi en 1.0 version. Vid lanseringen har vi ca 10 skolor, och vi har påbörjat en digital kampanj för att börja bygga awareness om imvi och imvi read bland möjliga B2C kunder.

Vi fokuserar under våren på att få i gång den svenska marknaden och dra lärdomar av detta inför nästa steg. För varje person som tränar får vi data på förbättringar av upplevd synfunktion, verklig ögonkoordination samt läshastighet. Vi kommer med andra ord att kunna bygga social proof parallellt med att vi lär oss mer om hur vi når våra målgrupper digitalt. Vi ska starta ett advisory board riktat mot skolor för att få en bra dialog kring specifika krav på lösningen mm. 

Ni har också bytt namn från I Adhoc till imvi labs?

Vi har inte bara bytt namn, utan startat ett nytt bolag inför kapitaliseringen. imvi står för improving vision, vilket ju är det vi de facto gör. Och vår första app heter imvi read. Den har ju fokus på att förbättra läshastighet och läsuthållighet genom att förbättra ögonkoordinationen.

Vilka lärdomar tar ni med er från Connects alla kompetenspaneler, pitchträningar och workshops?

Som inkubatorbolag på MINC, fick vi mycket hjälp på MINC inför deras Capital Market Day i april, samtidigt var vi ju i kontakt med Connect där vi fick ytterligare råd och input kring strategi och pitch vilket var av stort värde. Vid vår dragning för kompetenspanelen fick vi mycket input som vi tog till oss. Vi fick även en del bra kontakter som vi fortfarande använder som bollplank. En utmaning var ju att kompetenspanelen i vissa frågor gav råd som peka i diametralt olika riktningar. Kort efter pitchen på Connect var vi även med på Fast Track Capital III där vi fick ett genombrott.

En del investerare hade då kunnat följa oss över ett par pitchar, och vi hade även utvecklat vår plan. Som i allt annat, övning ger färdighet. Och det gäller ju att hamna framför rätt investerare, som är intresserade av vår typ av bolag i den fas vi är och så vidare.

Har ni några värdefulla tips till andra Medtech-entreprenörer som också brinner för sin sak?

Att komma in på MINC:s inkubatorprogram i april var väldigt viktigt för att accelerera vår väg till finansiering. Valet stod mellan SMiLE och MINC, och valet föll på MINC då vår lösning inte är en behandling utan en träning, och MINC. Vi har nu även gått med i HealthTech Nordic för att komma in i ett nätverk och sammanhang med mycket kompetens. Att hamna i ett bra sammanhang tror vi är väldigt viktigt. Både för finansiering, men också för att kunna ta hjälp och lärdom av andra och givetvis även dela med sig av egne erfarenheter.

Sen måste men ju ha en tydlig vision av vart man vill och vara beredd på att allt inte går på räls, utan vara beredd att kämpa hårt. Som inbiten CrossFit utövare sen 10 år känner jag igen mig, avslutar Peter.

Tillbaka till alla nyheter