Connect Sverige · Nyheter · Imateriella rättigeheter – Tre goda råd om IP-rättigheter

Imateriella rättigeheter – Tre goda råd om IP-rättigheter

Tre goda råd om IP-rättigheter skrivet av My Mattsson Senior Associate,
Legal Counsel på Rouse AB.

  • Avsätt tid för att göra en analys och identifiera vilken innovation i bolaget som är värd att skydda och försvara. Tänk på att innovation kan vara mycket mer än bara uppfinningar. Innovation kan vara något som skapas inom en organisation och även om bolaget säljer jättebra produkter kan de värdeskapande konkurrensfördelarna exv. finnas i hur logistiken sköts.
  • Skapa kontroll över bolagets innovation för att tillgodogöra bolaget de kommersiella fördelarna av innovationen.
  • Kontroll skapas inte bara genom att registrera immateriella rättigheter (IP), så som patent, design och varumärken. Även t.ex. sekretess och att ägandet av innovation regleras i avtal med olika samarbetspartner är viktiga verktyg för att upprätthålla kontroll över bolagets innovation.

Tillbaka till alla nyheter