Connect Sverige · Nyheter · Insights: Hur förhåller jag mig som investerare mig till IP i en allt mer digital värld?

Insights: Hur förhåller jag mig som investerare mig till IP i en allt mer digital värld?

”Hur förhåller jag mig som investerare mig till IP i en allt mer digital värld?”

Det var den tongivande frågan under ett webbinarium där Connect Syds partner Zacco gav investerare tips, råd och insikter kring IP.

Som investerare är det viktigt att uppdatera sig kring IP eftersom fokus idag inte bara ligger på uppfinningen eller produkten i sig, utan även datan som genereras eller behövs, för att dels kunna göra kloka investeringar och dels vägleda de bolag (och dess entreprenörer) man är involverad i redan.

En föränderlig definition
Definitionen av IP har förändrats i takt med digitaliseringen. En av megatrenderna som driver digitaliseringen är att allt och alla idag är uppkopplade. En annan att mängden data ökar. Detta leder till både nya möjligheter, men också nya möjliga problem. I en värld där data är den nya oljan, är det viktigt att fråga sig: vem äger datan och hur viktig är den?

“Det är den som skapar datan som äger den. Men precis som med allting annat kan man avtala bort rättigheter.”, svarar Henrik Aurell, senior partner och patentkonsult. “Det är det vi gör när vi exempelvis laddar ner appar och kryssar i användaravtalet utan att läsa det – man ger appen godkännande att samla in data om dig. Man får däremot inte samla in information som inte är relevant för företaget, och det är just detta som användaravtal reglerar.”

Man bara för att du avtalat att du äger datan i ett första led, har du kanske inte rätt att sälja den. Beroende på vilken produkt företaget har skapat kan denna fråga snabbt bli mer komplex än man tror.

Komplexa frågor utan enkla svar
Vill och kan man skapa permanent ägande till data? När man väl har datan, hur hanteras den? Hur behåller man datan konfidentiell och säker? Det är viktiga frågor att titta på och Henriks främsta tips är att fråga bolaget man funderar på att investera i om de är medvetna om frågorna och hur de hanterar dem.

“Här är det viktigt att man bygger och gör rätt från början, och det är frågor som blir viktigare för alla typer av bolag inom de flesta branscher. Fördelen med startups är att man inte har någon direkt historia och därför har bra förutsättningar att göra rätt från start om man är medveten om dessa frågor och har dem i åtanke från början.”, säger Henrik.

Wake up and smell the… digitaliseringen!?
Det finns många fallgropar och flera där man inte ens anade att de fanns. Ett exempel är att googla kring sin idé och ett evneutellt patent. I teorin kan man ha förstört sin egen nyhet, och i förlängningen sin framtid med företaget och produkten, bara genom detta enkla grepp eftersom Google samlar in data som kan hamna i fel händer. På Darknet säljs ofta hela projekt och produktidéer som läckt genom felaktig användning av webben och den interna datan. Medvetenheten är nyckeln och kan rädda många bolag.

“Företag behöver vara medvetna om frågorna och försöka jobba med dem på bästa sätt. Har man inte koll kan man ju ha världens bästa idé, men när det väl sätter fart kan det gå fel. Ett företags tjänst eller produkt har bara ett reellt värde om den går att använda säkert i slutändan, annars är det bara en häftig grej man gjort.”, tillägger Ted Lindstrand, managing director och ansvarig för Secure Development inom Zacco.

Steg i rätt riktning
Allt eftersom IP-frågorna breddas och blir en mer integrerad del av verksamheten behöver även hanterandet av dem göra det. Det räcker inte längre med att utveckla en produkt och sedan ta ett patent, utan frågorna kring rättigheter och hanterandet av dem behöver vara med från början. Att ha koll tillför värde i sig och möjliggör att man kan skydda framtiden istället för att skydda det man redan utvecklat.

För att sammanfatta och få en lite bredare syn när man pratar om IP och själva IP-delen av digitaliseringen, så ska man inte längre bara fråga sig ‘Vem äger uppfinningen?’, utan lika viktigt är att fråga sig vem som äger datan? Vem har tillgång till datan och hur jobbar bolaget med sitt varumärke online? Har de ett mindset som gör att det blir en säker produkt och ett säkert bolag, så kommer man lyckas i längden.”, avslutar Henrik Aurell.

______________

Zacco är konsultbolaget med fokus på IP men har även utvecklats inom IT med det som kallas secure development och cyber security de senaste åren. De finns i sex länder utspridda på 32 kontor. Kontakta dem om du är nyfiken på hur du själv eller de företag du är involverad i ska ta tag i IP-frågorna.

Tillbaka till alla nyheter