Connect Sverige · Nyheter · ”Jag sett bra och dåliga exempel på hur man vänder ett sedvanligt svenskt företag som kör på i gamla hjulspår”

”Jag sett bra och dåliga exempel på hur man vänder ett sedvanligt svenskt företag som kör på i gamla hjulspår”

Många ser hållbarhet enbart som en kostnad, när det i själva verket kan vara ett verktyg för att minska kostnader och öka intäkter. Markus Håkansson på Grant Thornton ger dig verktygen för att integrera hållbarhet på alla nivåer i företaget för att framgångsrikt minska risker och öka lönsamheten. Den nya lagen om hållbarhetsrapportering har fått företag att externt kommunicera sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande. Men utmaningen är strategiskt integrera och implementera hållbarhet i hela företaget.

Markus Håkansson är konsultchef för Grant Thorntons nationella affärsrådgivarteam, certifierad affärsrådgivare och auktoriserad revisor. Markus har tidigare arbetat i Bosnien och i Nordafrika med minröjning och familjen har engagerat sig och tagit hand om två föräldralösa barn sedan 2007.

Varför har du valt att prata om ämnet för dagen? Varför är det viktigt?

Jag vill dela med mig av anledningen till att så många företag misslyckas med sitt hållbarhetsarbete så att jag kan bidra till att lyfta kunskapen om ämnet i det svenska näringslivet. På sikt vill jag även påverka globalt.

Vad kommer deltagarna få lära sig av dig?

Hur man på ett strukturerat och effektivt sätt gör företagets verksamhet mer hållbar och får saker att hända på riktigt. Som konsult inom området har jag sett bra och dåliga exempel på hur man vänder ett sedvanligt svenskt företag som kör på i gamla hjulspår. När ägarna inser att de genom att driva en hållbar verksamhet bygger värde och varumärke på kort, medel och lång sikt så beslutar de sig ofta för att börja arbeta med hållbarhet.

Hur tror du de kommande 3 åren kommer att se ut inom företagande och entreprenörskap? Vad kommer att vara viktigt att tänka på?

1. Integrering av hållbarhet kommer att öka.

2. Digitaliseringen kommer att tillta och med det så ökar kravet på hållbart företagande.

Bästa sättet att starta dagen på?

Att vakna på min båt mitt ute i någon skärgård på en helt tom skärgårdsö med min familj.

Person/företag i branschen du inspireras av?

Greta Thunberg och Gunhild Stordalen. Det är två starka kvinnor som inte behöver göra så mycket men gör det ändå.

Markus föreläser på Connects Tillväxtarena den 8 februari, anmäl dig här.

Connects Tillväxtarena

Tillbaka till alla nyheter