Connect Sverige · Nyheter · Krafttagen som resulterade i ny kompassriktning

Krafttagen som resulterade i ny kompassriktning

Mitt i brinnande kris fattade VIAB beslutet att börja skapa en plan för framtiden. Det fanns utmaningar redan innan Covid-19 ändrade spelplanen helt, men när pandemin slog till insåg man att det krävdes ett rejält krafttag. Nu, mer än ett år senare, står VIAB stadigt på fötterna och är redo att ta nästa steg.

VIAB Vårgåda AB genomförde under 2020 en tillväxtprocess hos Connect och den då relativt nytillträdde VD Johan Korpås berättar om hur det var att inse att de behövde byta taktik för att möta både gamla och nya utmaningar när Covid-19 slog till med full kraft under våren.

– Jag kom in i företaget November 2019. Bolaget hade en del utmaningar redan då, bland annat med lönsamhet, effektivitet och säljarbetet. Bolaget var tungt investerat mot automotive som drabbades hårt i och med Covid-19. Mars och april 2020 blev det totalt stopp och vi insåg där och då att det var dags att ta ett riktigt krafttag. Vi fick hjälp med att se över lönsamhet, styrning, strategiska relationsskapande med kunder och en hel del annat, och beslutade oss för att implementera nytt affärssystem för bättre översyn. Våra två enheter i Vårgårda och Ulricehamn sågs över noggrant och synergier mellan enheterna lyftes fram., berättar Johan.

Friskt vågat, hälften vunnet

Mitt i brinnande kris fattade VIAB beslut att börja skapa en plan för framtiden. Johan Korpås fick med sig ägarna till bolaget i arbetet och bildade ny ledningsgrupp. Han såg att med rätt stöd utifrån kunde bolaget hitta nycklarna för att positionera sig för tillväxt efter Covid-19.

– Det är helt fantastiskt egentligen. Vi skapade en taktisk plan och fick en bra chans att nulägesanalysera både möjligheter och risker och göra dom tydligare för alla. Vi gjorde ett strategiskt arbete mitt i en kris, vilket krävdes mod och mottaglighet från ägarna. Vi jobbade fram ett antal scenarion, varav ett är det vi nu jobbar efter. Arbetet gav oss en chans att reflektera över varför vi ska växa och var vi ska växa.

Framtiden för sig

Sedan september har de flesta branscher som VIAB jobbar mot gått fortsatt bra: Telecom, konsumentprodukter och automotive har alla kommit tillbaka starkt. VIAB lyckades hänga på det tåget och har nu mycket bra tryck i sin produktion. Man upplever sig få ut mer produkter ur samma manskap och maskiner än tidigare, och kan kontrollera sin agenda mer.

– Vi fortsätter nu bygga bolaget för framtiden, fortsätter Johan Korpås. Vår omsättning har ökat med närmare 10% trots Corona och med bättre lönsamhet. Vi vågade även avveckla vissa kunder.

Vi tror att vi kommer kunna vara mer av en partner till våra kunder och växa med dem. För detta har vi nu satsat på nya maskiner, nya medarbetare och en helt ny kommunikationsplan.

Trots detta finns det en del utmaningar kvar, berättar Johan. Råmaterial för plasten är en stor utmaning, men även stål och elektronik. Det finns en oro för materialpriser ska leda till svårigheter och sen är det fråga om tillgången.

– Vi har blivit tvungna att bli bättre på sourcing. Leverantörskedjan är ganska komplex och det ser vi som en affärsrisk som blivit tydlig i och med Corona. Man måste nog säkerställa att man har fler alternativ och även lokala alternativ. Både uppströms och nedströms., avslutar Johan.

Arbete med att göra VIAB till ett än mer välmående företag med välmående medarbetare fortsätter. Läs mer om dem och deras resa på https://www.viabplast.se/.

Tillbaka till alla nyheter