Connect Sverige · Nyheter · Miljoner till alumn inom medtech

Miljoner till alumn inom medtech

Medicinteknikföretaget och Connectalumnen MedBeat har genomfört en nyemission och tagit in 4,3 miljoner kronor av såväl befintliga som nya investerare. Det nya kapitalet ska gå till att fortsätta utveckla deras mobila EKG-apparat.

MedBeats VD Erik Rask svarade på ett par frågor kring denna glada nyhet och hur året framöver ser ut.

Hur gick det med investeringen?

Vi sökte ca 4M och tog in ca 4,3M, så vi är mycket nöjda. Bland de nya investerarna finns investmentbolaget ArnDahl, som går in med runt två miljoner, familjeföretaget Gepefek samt Mats Röyter och ytterligare privata investerare. Lunds Universitets holdingbolag investerar även i bolaget för andra gången.

Vad händer i er verksamhet just nu och vad är nästa stora utmaning för 2020?

Vi har precis kommit med i inkubatorprogrammet på MINC. Under året kommer vi att slutföra utvecklingen och fortsätta med kliniska tester. Vår utmaning inför 2020 är att utöka teamet med en till utvecklare på heltid samt förbereda inför CE+FDA märkning.

Kommer ni behöva resa pengar igen kommande 12 månader?

Ja, mot slutet av året inför CE- och FDA-märkning.

Tillbaka till alla nyheter