Connect Sverige · Nyheter · Nu kraftsamlar vi för fler hållbara investeringar i Skåne

Nu kraftsamlar vi för fler hållbara investeringar i Skåne

Sedan 2016 har det sammanlagda antalet investeringar i startups & scaleups minskat varje år i Skåne. Det vill vi ändra på. IRIS (Investment Readiness In Skåne) är ett samarbete mellan Almi, Connect Syd, Invest In Skåne och Skåne Startups som syftar till att göra skånska, innovativa bolag mogna och bättre rustade för olika faser av kapitalanskaffning. Projektet möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vem kan söka?

Målgruppen för IRIS är startups och scaleups med säte i Östersjöregionen. Du ska vara i en fas där du är redo för att ta in kapital, eller förbereder dig för att göra det. Hör av dig till oss på Connect om du och ditt bolag vill ta in kapital!

Hur kan IRIS hjälpa dig?

Du får coachning, kompetensutveckling och affärsrådgivning med fokus på investment readiness – det vill säga olika insatser som gör ditt bolag bättre rustat för att ta in kapital samt kontakter och match-making med nationella och internationella investerare.
Du får också tillgång till plattformen Sweden Tech Ecosystem som bland annat matchar startups och scaleups med investerare.

Kunskap och nätverk

Ta del av våra webinars och digitala meet-ups! Dessa ges varje månad och ger dig information, inspiration och en chans att nätverka med stödsystemet och andra entreprenörer. Du hittar mer info på Almis sida om IRIS.

Vad är IRIS – Investment Readiness In Skåne? 

IRIS är ett projekt som drivs av Almi Företagspartner Skåne med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Samverkansparter är Invest in Skåne, Connect Sverige – Region Syd och Skåne startups. Syftet med projektet är att verka för att skapa förutsättningar för ökat antal hållbara investeringar i startup och scaleup-bolag i Skåne och utvecklat gemensamma processer och modeller för att förbättra förutsättningarna för kapitalanskaffning i regionen för att bidra till en snabb återhämtning och omställning efter covid-19.

Mer info om projektet hittar du på Almis projektsida

Tillbaka till alla nyheter