Connect Sverige · Nyheter · Ondrop förkortar vägen till framgång för varumärken inom detaljhandeln

Ondrop förkortar vägen till framgång för varumärken inom detaljhandeln

Att digitaliseringen blir en allt större del av vår vardag har ingen missat. Men för många företag blir det mer av en nödvändighet för att lyckas. Vissa branscher är mer berörda än andra och detaljhandeln en av de som nu genomgår en revolution i hur produkter når sina slutkunder.

Företaget Ondrop är en molnbaserad affärsplattform som förenklar en hållbar tillväxt för varumärken. De gör det möjligt för varumärken att med automatiserade arbetsflöden och orderhantering nå konsumenter direkt via integration till flera digitala återförsäljare och marknadsplatser som Afound, Åhléns, Zalando och Amazon samtidigt, istället för att (eller som komplement) nå kunder med mer traditionella metoder.

Vårt syfte är att förenkla, effektivisera våra kunders arbetsvardag och samtidigt öka varumärkets produktexponering och försäljning till både befintliga och nya marknader – utan tidskrävande manuell administration eller höga investeringar i egna integrationer till respektive säljkanal., säger VD Henrik Klintenberg.

Digital transformation en möjliggörare

Effekten av den digitala transformationen är svår att förneka. På kortare tid än någonsin tidigare har företag upplevt förändrade beteenden hos inköpare och konsumenter. Det innebär att många detaljhandelsvarumärken är i behov av ett skifte i affärsmodellen och prioritera digital tillväxt genom nya digitala tjänster samt distributionskanaler.

Ett exempel på denna trend inom B2B handeln är ökade inköp via digitala showrooms istället för traditionella mötesplatser och mässor. Digitaliseringen har även givit möjligheter till färre mellanhänder och att gå från traditionell wholesale till integrerad försäljning med drop-shipping direkt till slutkonsument.

Men statistik från Svensk Handel visar att svenska företag har en begränsad erfarenhet av att sälja via plattformar, trots att en miljard världen över handlar främst på marknadsplatser.

Hela vår mission är att hjälpa företag digitalisera så att de kan hänga med i denna stora förändring. Många upplever utmaningar i form av mellanhänder, återförsäljare, låga marginaler, sämre kontroll över produktionen och andra begränsningar som kommer med en mer analog verksamhet. Den stora utmaningen är att kostnadseffektivt förenkla och öka exponering av produkter samt försäljningen via nya kanaler och samtidigt expandera på nya marknader., säger Henrik Klintenberg.

Att integrera med en marknadsplats som Afound, Åhlens, Zalando eller Amazon ger varumärken tillgång till miljontals nya kunder via en plattform som redan har en upparbetad kundkrets. Fördelarna är många om företag drar nytta av nätverkseffekterna. Eftersom marknadsplatserna investerar i marknadsföring, trafik, kundsupport och ordermottagning kan varumärket fokusera produktutveckling, paketering, erbjudande och inte minst dra nytta av kunddatan för att optimera lager, efterfrågan, exponeringen samt försäljningen för att utveckla företagets strategi samt expansion på nya marknader.

Externt kapital möjliggör egen expansion

Efter ett drygt års utveckling introducerades första versionen av affärsplattformen Ondrop i september 2019 med målet att se över behovet på marknaden. Tre månader senare fick den uppsökande försäljningen pausas på grund av hög efterfrågan, då inte tillräckligt med resurser fanns för att bemöta behovet på marknaden. Detta gav insikten att plattformen var i behov av vidareutveckling och optimering, för att kunna effektivisera processer och onboarding av varumärken. För att kunna genomföra detta krävdes kapital och efter goda rekommendationer via Almi kontaktades Connect.

Med en tydlig strategi, tidsplan och vägledning från Connect Sverige utvecklades en gedigen affärsplan, som utmanades i en kompetenspanel och bemöttes med stor nyfikenhet samt resulterade i nyttiga insikter. Resultatet av arbetet presenterades till Connects investerarnätverk och följdes upp med pitch för intresserade investerare, både lokalt i Göteborg men även nationellt. Dessutom valdes Ondrop ut som ett av fem Svenska startup företag att presentera affärsplattformen under Göteborg Tech Week för internationella investerare., berättar Henrik Klintenberg.

Matchningen central

Att rätt kapital når rätt bolag är avgörande för att samarbetet ska bli framgångsrikt. Det innebär att både hårda och mjuka värden måste stämma överens, och att dela värdegrund och känna god personkemi är otroligt viktigt när man släpper in nya personer i företaget.

Intresse fanns från flertalet investerare men det var ett bolag som vi från start kände var rätt match för oss, både när det kommer till en kompletterande kompetens men framförallt ömsesidiga ambitioner och värderingar. Vi nådde en överenskommelse i oktober och investeringen gav omedelbar effekt med ökade resurser för utveckling. I april 2021 lanserades den andra versionen av Ondrop plattformen vilket kommer accelerera onboarding av nya varumärken samt öka nätverkseffekterna., berättar Henrik.

Altogren Invest var bolaget som passade perfekt och de klev på för att möjliggöra expansionen av Ondrop. Alexandra Bosson från Altogren reflekterar över intresset och valet av Ondrop:

Vi ville investera i Ondrop för att de passade in perfekt på vår investeringsfilosofi, och för att vi själva har drivit upp och sålt ett familjeföretag inom klädbranschen, säger Alexandra Bosson. Vi ser en stor marknadspotential och tydlig skalbarhet i Ondrops lösning, med ett flertal möjliga vidareutvecklingar av tjänster kring produkten som kan skapa stort värde för kunderna. Därtill fanns ett kundintresse samt ett par kunder på plats redan, vilket hintade om intresset att betala för det som Ondrop utvecklar.

På samma sätt som det är ett stort steg att ta in kapital som startup så är det ett stort steg att satsa på ett tidigt tillväxtbolag genom att investera i det. Kapitalet är en del men att tillföra rätt kompetens och erfarenhet blir en allt större och viktigare del i vad en investerare kan, och ofta förväntas, tillföra.

Vi ser investering i tidiga skeden som en fantastisk möjlighet att kunna vara en del av det som hjälper bra bolag att kunna ta de viktiga, tidiga stegen på sin tillväxtresa. Vi har en metodik vi utgår från när vi utvärderar bolag där vi fokuserar mycket på teamet (tidigare erfarenheter, personligheter samt potentialen att växa bolaget och anställa rätt folk framåt), men även utvärderar marknadspotentialen, skalbarheten i idén och om bolaget har betalande kunder och löser ett tydligt kundproblem. Vi vill gärna kunna bidra med kunskap till de bolag vi investerar i på något sätt och där blir även branschkännedom viktigt. Antingen skall det vara en bransch vi själva förstår väl och har erfarenhet av, eller där vi ser en mycket stor potential., säger Alexandra Bosson.

Verktyg för rätt vägval

Connects uppgift är att skapa rätt förutsättningar för både investerare och bolag, förbereda och utbilda på olika sätt, så att rätt bolag verkligen kan matchas med rätt investerare. Det gör man genom olika tillväxtprocesser som är viktiga både för bolaget som genomlyses men även för investerarna.

Connects process hjälper bolagen att ta fram det underlag som behövs för att vi enklare ska kunna fatta vissa investeringsbeslut eller enkelt ska kunna komplettera med information som behövs. Det är ett strukturerat sätt att både hitta och utvärdera många potentiella investeringscase och en bra plattform för screening av bolag. Som investerare uppskattar vi den kvalitetssäkring som det innebär att de “gått genom” Connects process – det gör investeringsbeslutet tryggare., säger Alexandra.

Investeringar i tidiga skeden kräver alltid en agilitet och att man är beredd på att följa med bolaget på den resa det står inför. Det är en av anledningarna till att teamet och planen blir så viktiga – men också en av anledningarna till att det är så spännande!

Resultat av en EU-finansierad satsning

Den tillväxtprocess Ondrop fått göra tillsammans med Connect har varit en del av satsningen mot ”scale-ups” – företag redo att skala upp i Västsverige. Connect Sverige Region Västs projekt Scale Up finansieras av Europeiska Utvecklingsfonden genom Västra Götalandsregionen och Region Halland att utveckla denna del av verksamheten. Läs mer om projektet här…

Tillbaka till alla nyheter