Connect Sverige · Nyheter · Organisation / Ledarskap – 3 fördelar med åldersblandade organisationer

Organisation / Ledarskap – 3 fördelar med åldersblandade organisationer

Åldersblandade arbetsplatser är mer kreativa men också mer socialt hållbara. Att olika generationer arbetar tillsammans är bra för dynamiken.


Bättre bas för kunskapsöverföring: I en åldersblandad organisation kan medarbetarna på ett naturligt sätt utnyttja sin kompetens och överföra kunskaper till varandra. Äldre medarbetare kan stötta yngre genom sin större livserfarenhet och trygghet, yngre kan ofta bidra med detaljkunskaper och större insikter om digitala processer. En sådan miljö erbjuder en bättre bas för kompetensöverföring och organisationen har större förutsättningar att uppnå gemensamma mål.

Ger vidare referensramar: Försök att ha samma spännvidd i ålder i din organisation som i din målgrupp. Speciell om ni jobbar med marknadsföring. Ska du till exempel försöka nå ut till den stora boomergenerationen som är födda på 40- 50- och 60-talen gör du ett allvarligt misstag om du inte ser till att den också är representerad i din personalorganisation.


Tillbaka till alla nyheter