Connect Sverige · Nyheter · Organisation / Ledarskap – Hur gör du som VD för att delegera?

Organisation / Ledarskap – Hur gör du som VD för att delegera?

Hur gör du som VD för att delegera? Jag möter ofta personer som tycker att detta är riktigt svårt! Om företaget inte är så stort är det vanligt att du som VD har många roller (VD, chef/ledare, medlem i teamet o.s.v.)

För mig handlar det om det ansvar man har som VD, att styra företaget mot ett mål. Ett mål som gör företaget välmående, där medarbetare både trivs och utvecklas.

Så för att kunna vara kreativ, göra kritiska analyser, ha kontroll på budgeten och så behövs tid att fokusera. Precis som alla medarbetare behöver tid att fokusera på sina primära uppgifter.

Så mitt råd – Ta modet att delegera det som inte tar ditt företag mot det mål som behövs för att du och dina medarbetare ska ha en tillfredsställande dag, vecka och år.

Ett viktigt verktyg i det här arbetet är faktiskt att alltid fråga dig själv

  • Tar den här aktiviteten oss till våra uppsatta mål?
  • Vem kan göra det här och känna stolthet?
  • Stelna inte till i gamla beslut som inte leder er framåt.
  • Fråga också är det NU vi ska göra detta?

Tillbaka till alla nyheter