Connect Sverige · Nyheter · Scaleup i fokus!

Scaleup i fokus!

Vad är vi bäst på? Och vad vill vi uppnå? Svaret är tillväxt och uppskalning. På båda frågorna. Och under de närmsta åren har vi tagit ännu tydligare sikte mot att stötta bolag i just uppskalning så att vi i Västsverige kan skapa den bästa regionen i Sverige för just det – “scaleup”.

Västra Götaland behöver fler bolag som går från startup till Scale-up, företag som kan bli föregångsföretag och inspiration för framtida entreprenörer och därmed driva näringslivsutvecklingen framåt. Ett tillväxtföretag genererar många arbetstillfällen men har många utmaningar i både likviditet och kompetenstillförsel, därför är det viktigt att företag inte bara är snabbväxande en kort period utan att tillväxten är uthållig och långvarig.

Scaleup prioriterat område för EU

Connect Sverige Region Väst har fått understöd av Europeiska Utvecklingsfonden genom Västra Götalandsregionen och Region Halland att utveckla denna del av verksamheten.

Syftet med stödet från EU är att främja internationella konkurrenskraften genom en regional kraftsamling kring styrkeområden, där Connects främsta styrka är att hjälpa entreprenörer växa och utvecklas, och vi därför genom Scaleup-projektet siktar på att göra Västsverige till ledande inom uppskalning av tillväxtbolag. Vi kommer använda dessa resurser till att stärka snabbväxande bolags möjligheter att växa genom att skapa förståelse, rätt förutsättningar för kapitalanskaffning och internationalisering, samt bygga upp ett professionellt investerarnätverk.

En stor del av projektet innefattar uppbyggnaden och sjösättningen av “Scaleup acceleratorn” som bygger på våra tidigare tillväxtprocesser men är en mer omfattande, djupare och mer skräddarsydd process med coachning inom affärsutveckling och kontakter med tillväxtkapital. Tillväxtkapital är viktigt i genomförandet av ett företags tillväxtresa, att hitta finansiering är dock en stor utmaningarna för tillväxtföretag i Sverige. Med Sveriges största affärsängelnätverk kan vi bidra med kontakterna till kapitalet och på så sätt hjälpa fler bolag att skala upp på ett sätt som annars inte vore möjligt.

Men vi vill utveckla vårt affärsängelnätverk vidare mot ett professionellt investerarnätverk.

Kapital en nyckelfaktor för uppskalning

Kapitalet är viktigt i genomförandet av ett företags tillväxtresa, och för att en region ska vara attraktiv för näringslivet behövs tillväxtföretag, företag som i sin tur attraherar kompetens och kapital till regionen. Lyckas man med det ena är det enklare att lyckas med det andra. Att hitta finansiering är en av de stora utmaningarna för små- och medelstora tillväxtföretag i Sverige. Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta med att attrahera tillväxtkapital till Västsverige. Projektet kommer att samarbeta med några av Sveriges största investmentföretag för att öka deras närvaro och investeringsvilja i Västsverige.

För att säkerställa att tillväxtkapital synliggörs för de västsvenska bolagen behövs en kraftsamling där vi både skapar möjligheter för investeringar genom Scaleup acceleratorn, men även arbetar med en ökad närvaro av tillväxtkapital, nationellt som internationellt kapital. Detta kommer ske genom olika typer av investeraraktiviteter som t ex investerarluncher med pitchande bolag, riktade insatser mot de olika styrkeområdena i Västsverige, social impact investeringar etc.

Möten för tillväxt

Vi kommer även rikta våra mötesplatser till större del mot tillväxtbolag och fokusera teman kring uppskalning från olika perspektiv.

Projektet kommer resultera i processer som gör det möjligt för fler bolag att gå från “startup till scaleup”, och därigenom bidra till att utveckla fler konkurrenskraftiga och lönsamma företag i Västsverige. Arbetet (både själva processen och resultatet) med att öka tillväxtkapitalets närvaro i Västsverige är också en viktig långsiktig effekt.

Nyfiken på liknande projektstöd? Du hittar mer info hos Tillväxtverket.

Tillbaka till alla nyheter