Connect Sverige · Nyheter · Tre skäl till att du misslyckas ta in kapital till din startup

Tre skäl till att du misslyckas ta in kapital till din startup

Hannes Helander, ansvarig för Connects arbete med startups lyfter de tre främsta skälen till att du misslyckas ta in kapital och vad du kan tänka på för att lyckas!

Jag arbetar dagligen med bolagen som deltar i Språngbrädan, Connects affärsutvecklingsprogram för startups i Stockholm och Mälardalen. Tillsammans med mina kollegor hjälper jag entreprenörer att förbereda sig inför att ta in investeringar och möta kunder och partner.

Vi träffar fler än hundra bolag per år och arbetar intensivt med 20-25 team varje år. En stor del av det arbetet är att få rätt entreprenör att möta rätt investerare och att se till att förutsättningar finns för en givande diskussion. Att förstå varför privata investerare, ”affärsänglar”, väljer att inte investera efter ett sådant inledande möte är med andra ord mycket viktigt.

Skälen till uteblivna investeringar

EBAN (European Business Angel Network), där vi är aktiva har också arbetat för att förstå skälen till uteblivna investeringar och har intervjuat 600 affärsänglar i Europa om just detta. Resultatet av undersökningen presenterades tidigare i år i en rapport som lämpligt nog heter ”Why Business Angels Do Not Invest” (pdf).

De insikter och rekommendationer som EBAN kommit fram till stämmer i mångt och mycket överens med det vi ser i vårt dagliga arbete. Framförallt tre skäl framkommer tydligt i undersökningen

  • Oklart marknadsbehov
  • Svagt team
  • För hög värdering

Oklart marknadsbehov

“Build it and they will come’ is not a strategy. It’s a prayer.” 

 Steve Blank

Att lägga ned tid och resurser på att ta fram en produkt eller tjänst innan man vet om någon är villig att betala är i bästa fall obetänksamt om du använder dina egna pengar. Att använda andras pengar till att göra det är rent ut sagt korkat. Dumt. Oansvarigt.

Jag tror starkt på grundprinciperna bakom Agila angreppssätt. Ger du dig ut på okänt territorium så börja med att testa om du verkligen tar dig an ett problem som någon bryr sig om och är villig att betala för.

De flesta investerare (framförallt de som du vill ha i ett tidigt skede) vet att marknadsrisken kanske är den absolut största risken för ett nystartat bolag. Jobba på att minska den risken inte bara för investerarnas skull utan för din egen och verksamhetens skull.

Hitta sätt att fakturera tidigt. Har ni en stor vision så håll för all del fast i den, men hitta också ett kundsegment, kanske väldigt avgränsat men som är villiga att köpa er produkt eller tjänst i närtid.

Testa marknaden innan du bygger. Prototyper, MVP, Kickstarter, ”Sälj innan du byggt”. Det finns många sätt att testa marknadsintresset som man kan göra med blygsamma resurser.

Sök inte investering för tidigt. Träffa däremot gärna investerare och berätta om ert projekt lär dig från dem och skaffa värdefulla relationer.

Svagt team

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” Henry Ford.

Att bygga en verksamhet som skall växa snabbt är en lagsport. Se till att skaffa rätt lagspelare innan matchen börjar. Hitta personer som kan bygga verksamheten tillsammans. Utan undantag lyfter de investerare, och analytiker på VC-firmor vi pratar med fram betydelsen av teamet. Förstår teamet vad som krävs för att nå målen? Om man förstår vad som behövs men inte har kompetensen hur ser då planen ut för att skaffa den? Är teamet robust nog att tackla de motgångar som otvivelaktigt kommer.

Tänk också på att de investerare ni tar in är en fantastisk resurs, framförallt i tidiga skeden. De kanske arbetar de inte operativt i bolaget men de blir del av det utökade teamet och kan hjälpa er med:

  • Branschkunskap och/eller nätverk
  • Erfarenhet av att bygga företag och göra affärer
  • Nätverk av andra investerare och finansiärer

En viktig del är insikt om vad man saknar. Behöver ni någon som kan ge introduktioner till viktiga kunder, någon som kan coacha grundarteamet att bygga upp en säljorganisation, eller behöver ni redan nu planera för nästa finansieringsrunda och söker någon som har rätt kontakter för det.

Oavsett vad, så är det av yttersta vikt att vara ärliga med vad ni har, vad ni saknar och ha en plan för hur ni ska skaffa det.

För hög värdering

En av de frågor som entreprenörer ofta ställer är vilken värdering som är rätt för dem. Det är naturligt att man vill sälja till så högt pris som möjligt, men dessvärre är det många som inte förstår och kan analysera alla parametrar kring värderingen och alltför ensidigt fokuserar på att få en så hög värdering som möjligt. Jag ser det så ofta att jag skulle vilja sticka ut hakan och påstå:

De flesta har mer att vinna på att få ombord rätt personer och snabbt kunna exekvera sin plan, än på att maximera värderingen.

Värderingen är givetvis viktig och ni bör ha räknat igenom att utspädningen på kort och lång sikt är rimlig. Men en hög värdering är inte bara av godo.

  • Vilka implikationer har värderingen för den långsiktiga finansieringen, finns det risk för en nerrunda?
  • Hur påverkar en lägre ägarandel engagemanget från en potentiell investerare?
  • Kan ni leverera på de högre krav som en hög värdering medför?

Bolag som är förberedda har större framgång

EBANs rapport visar också att investerarna ansåg att 3 av 4 entreprenörer som kontaktade dem var dåligt förberedda. Hela 31% helt oförberedda och 45% dåligt förberedda. Majoriteten av investerarna (68%) ansåg att sannolikheten för fortsatta diskussioner med bolagen skulle öka om entreprenörerna hade varit bättre förberedda.

Förbered er inför mötet med investerare, prata med andra entreprenörer, nätverka, läs artiklar och böcker och sist men inte minst ta tillvara på det stöd och de möjligheter som olika organisationer runt om i landet kan ge er.

Connect Språngbrädan

Tillsammans med mina kollegor på Connect Region Öst arbetar vi fokuserat med precis de här frågorna och hjälper entreprenörer och startups att förbereda sig och ger dem möjlighet att träffa investerare från Connects nätverk.

Läs mer om det programmet och ansök här. Se till att inte missa nästa ansökningsomgång!

Liknande upplägg finns hos våra kollegor på Connect runt om i landet. 

connectsverige.se kan du ta reda på vem du skall kontakta just i ditt område.

Språngbrädan

Tillbaka till alla nyheter