Connect Sverige · Nyheter · Utmärkelser för Årets Affärsängel, Partner, Språngbräda, Mentor och Kapitalanskaffning i Region Syd

Utmärkelser för Årets Affärsängel, Partner, Språngbräda, Mentor och Kapitalanskaffning i Region Syd

Connect möjliggör relationer, affärer och ett hållbart näringsliv. Sedan 1999 är vi näringslivets plattform där entreprenörer matchas med kompetens, kapital och kontakter från näringslivet.

2020 kan beskrivas som ett år fyllt av mycket stora utmaningar men även möjligheter och vi är väldigt tacksamma att nätverket varit fortsatt aktiva – alla från mentorerna som fortsatt stötta startups allt de kan, till bolagen som fortsatt våga satsa, till investerarna som fortsatt investera med tillförsikt och framtidstro och alla våra partners som stöttar både oss och alla entreprenörer så att de kan realisera sina drömmar och bygga fantastiska företag.

Även om det finns många som gjort mycket för både Skånska startups och näringslivet i stort under året som gått så är dags att utse de som utmärkt sig lite extra… 

Årets partner

Under årets som gått har partnernätverket ännu en gång agerat klokt för att guida och utmana morgondagens entreprenöriella framgångssagor.

Att utse en specifik partner som “Årets partner 2020” har varit svårt då många har bidragit mycket aktivt. Med en nämnd men ingen glömd, så vill vi med följande motivering ge utmärkelsen Årets Partner.

Motivering: Årets partner 2020 uppvisar ett genuint engagemang för ägarledda bolag och entreprenörers vilja att utmana invanda mönster. Från genomförande av webbinarier via aktivt deltagande i Språngbrädor till värdskap för pitchevent visar årets partner prov på djup och bred kunskap inom sitt kunskapsområdet kombinerat med ett stort mått av entreprenöriell kreativitet.

Med utgångspunkt i samarbetet under 2020 ser Connect fram emot en fortsatt spännande resa tillsammans med BDO Sverige, som representeras av Oskar Gustafsson.

Se kortintervjun med honom här.

_____

Årets Mentor

Motivering: “En person att modellera mitt affärsmannaskap efter” löd återkopplingen från en entreprenör som jobbat med denna mentor. Med stort engagemang och vänlig auktoritet delar denna mentor generöst med sig av kontaktnät och kompetens och ger sina adepter möjlighet att nå klarhet i sina strategiska val. Efter många års uppehåll är vi verkligen glada att i vårt nätverk åter ha årets mentor: Stefan JohanssonBizDevNet Consulting.

Se kortintervjun med honom här.

_____

Årets Språngbräde-bolag

Motivering: En första kontakt som lämnade frågor om innovationsgrad men övertygade med ett erfaret och klarsynt team följdes av både en och två pivots till en verklig innovativ produkt. Årets språngbrädebolag har ett team som förmått ta mentorns utmaningar på ett konstruktivt sätt och med integritet och tillit till den egna förmågan styr sitt bolag mot nya framgångar. En kompetenspanel som präglades av nyfikenhet och öppenhet skapade nya supporters och vi är många som önskar all lycka och framgång till 2020 års Språngbräde-bolag: HonestBox.

Se kortintervjun med dem här

_____

Årets affärsängel

Varje år utser vi individer och bolag från vårt nätverk som har utmärkt sig under gångna året och påverkar tillväxten i regionen i positiv riktning.

Årets Affärsängel är en person som har en kombination av hjärta, plånbok och hjärna, alla tre kopplade till engagemang i bolag och smarta investeringar, både som individ men också som en del av Connects affärsängelnätverk på 120 personer.

Finansiering är en väldigt viktig faktor för en startups framgångar och affärsänglarna tar ofta en hög risk för att trygga innovationsscenen i Skåne. På sikt skapar lokala affärsänglar allt fler positiva loopar i regionen med fler exits och mer tillväxtkapital som frigörs i regionen och investeras i nya startups.

Motivering för valet av årets affärsängel: En person med ett långsiktigt engagemang i tillväxtsektorn: Entreprenör, Connectare, Investerare som har varit med och skapat flera lokala, nationella och internationella samarbeten för investeringar i regionen. Hon brinner för kvinnors engagemang och kvinnors investeringar i startup.

Årets affärsängel är Jeanette Andersson på Nudging Capital.

Se kortintervjun med henne här.

_____

Årets kapitalanskaffning

Det finns tre kriterier som hjälpt oss utse årets kapitalanskaffning.

  1. Timing – att man tagit in pengar vid rätt tillfälle
  2. Presentationen – hur väl man paketerar sitt erbjudande
  3. Genomförande – vad man gör men pengarna efteråt, som är det viktigaste.

Motivering: Bolaget gjorde en Språngbräda Fokus Investering som resulterade i en övertecknad runda som täcktes både av lokala affärsänglar, Connectpartners och en pre-VC fond från Stockholm. Bolaget har alltså gjort ett hat-trick. De blev Årets Språngbräda för två år sedan, fått sin mentor korad som Årets Mentor och nu även uppmärksammats för Årets Kapitalanskaffning.

Med verksamhet i gränslandet mellan medtech och fashion förbättrar dessa två entreprenörer livskvalitet för människor med benproteser. Den totala marknaden globala marknaden uppgår till 5 miljoner kunder enbart för befintliga produkter och både B2B och B2C försäljningen är nu etablerad 9 länder.

Årets kapitalanskaffning är Anatomic Studios.

Se kortintervjun med dem här.

Ett stort tack till alla i nätverket – både bolag, investerare, partners och mentorer – som alla bidrar på ett helt fantastiskt sätt till att utveckla innovationssystemet och näringslivet i Skåne. 

Tillbaka till alla nyheter