Connect Sverige · Nyheter · Utveckla företagets hållbarhetsstrategi – 3 tips från SEB och utbildningen som hjälper dig att lyckas

Utveckla företagets hållbarhetsstrategi – 3 tips från SEB och utbildningen som hjälper dig att lyckas

Ett trovärdigt hållbarhetsarbete har blivit avgörande för ett företags konkurrenskraft och många bolag är nu på jakt efter vinnande hållbarhetsstrategier. Men för att hitta dit krävs ett gediget arbete med att identifiera sina viktigaste hållbarhetsområden, prioritera rätt och integrera mätbara mål i verksamheten.

En av de vanligaste fallgroparna är att företag identifierar för många områden som de vill arbeta med, istället för att fokusera på det som har mest betydelse för kärnverksamheten. Därför lanserade vår huvudpartner SEBoch Grant Thornton ett nytt, gemensamt hållbarhetsprogram för att framtidssäkra fler svenska bolag – Sustainability Business Program.

Bakhan Rahim, Business Developer på SEB har samlat sina tre bästa tips för att inte fastna utan komma vidare i både sin tillväxt och i arbetet med hållbarhet. Hon berättar även mer om SEBs hållbarhetsprogram längre ner.

3 tips – Lyft blicken, gör en plan och börja gå!

1. Sätt av lite tid och lyft blicken!
Som entreprenör så är det förståeligt att man fastnar i det som händer denna dag, vecka eller månad. För att utveckla företaget så krävs det att man tar sig tid till att tänka längre fram och sorterar upp frågorna kring vad som är viktigt det här året, på tre års- och på tio års sikt. Om man aldrig gör det så är en timme i månaden väl investerad tid, det kommer att få effekt!
För att utvecklas mot ett mer hållbart och livskraftigt företag så kan man till exempel finna inspiration i FN: s globala mål. Totalt 17 mål med 169 delmål finns som skvallrar om hur samhället kommer att se ut år 2030. Ditt företag skall med sin affärsmodell kunna verka även i det samhället. Ibland är det lätt att tro att globala tendenser, som hållbarhet, bara gäller stora multinationella företag vilket är helt felaktigt. Oavsett storlek så kommer framtidens kunder att kräva en hållbar produkt eller tjänst. De kommer också att enklare ha tillgång till information för att göra den analysen. Att ställa om till ett hållbart företagande är därför något som alla bolag måste göra, stora som små.

  2. Tänk strukturerat för att uppnå resultat!
  Att tänka längre fram och strategiskt är i själva verket väldigt enkelt och vi alla gör det ofta.
  Sanningen är att när vi lyckas med någonting över huvud taget så beror det antingen på att vi har haft tur, att vi har tänkt strategiskt eller en kombination av de två. Stegen i att tänka strategiskt ser ut så här: 

  1. Gör en analys av läget utifrån nuläge, och framtiden och fokusera på att ta fram de viktigaste framgång för ditt företag.
  2. Prioritera dessa risker och möjligheter i ordning med prioritet för de som ha störst effekt, du kommer inte att hinna med att jobba med mer är max två större projekt samtidigt. Därmed inte sagt att det viktigaste är ett stort projekt.
  3. Sätt mål för dessa områden och utmana dem med en befintlig modell för att testa mål, det finns gott om dem på webben.
  4. Bestäm dig för ett sätt att ta dig till målet, det är det här som är själva strategin. Ge inte upp målet om det inte fungerar, ge upp strategin!
  5. Se till att du har rätt förutsättningar och verktyg för att nå målet, det kan var allt från ny mjukvara, ledningssystem, en ny Excell mall, en ny rekrytering etc. etc.
  6. Bestäm hur du skall mäta dina framsteg.

  3. Börja gå mot målet!
  Företagsvärlden är nerlusad med fina planeringar som aldrig har sjösatts.
  Det är bättre att ha en enkel plan som används än en avancerad plan som står i bokhylla. För att få komma igång och röra sig mot att bli ett mer hållbart företag så finns det några enkla knep:

   1. Sätt av tid för korta möten en gång i månaden för att följa framsteg, bakslag och utvärdera om ni har rätt metod för att nå målen. Prioritera denna tid
   2. Gör en enkel intern rapportering. Många företag, även mindre, börjar sitt hållbarhetsarbete med att ta fram en extern hållbarhetsrapport. Det är helt meningslöst om den inte kopplar till företagets strategi och hämtar sin information från den interna rapporteringen. Den enklaste interna rapporteringen kan var fem nyckeltal som skall följas inom områdena miljö, socialt och ekonomi.
   3. Belöna er själva när ni har genomfört första delen i projektet! Fira med att berätta det på sociala medier, företagets hemsida eller för vänner och kanske ett glas bubbel?

   Hitta en vinnande hållbarhetsstrategi med Sustainability Business Program

   Inom Sustainability Business Program ägnar sig de medverkande under sex månader åt utbildning, eget arbete och dialog sinsemellan. Målet är att hitta det mest effektiva sättet att jobba med hållbarhetsfrågor för vart och ett av bolagen.

   Passar Sustainability Business Program ditt företag? Läs mer här!

   Två framgångsrika pilotomgångar har föregått lanseringen. Ett av bolagen som deltog i piloten var HL Display, som jobbar med exponeringslösningar för detaljhandeln. Jonas Marking är företagets produkt- och hållbarhetschef. Han fann stor affärsnytta i det nya hållbarhetsprogrammet.

   ”Det var ett jättebra koncept, med kunniga och engagerade ledare. Jag blev positivt överraskad av hur långt vi kom – att vi inte bara fick med oss allmänna insikter, utan kunde jobba fram konkreta planer för vårt bolag. Det var också givande att få träffa andra företag och höra om deras hållbarhetsutmaningar.”

   Att kommunicera kring hållbarhet kan fortsatt vara en ensam uppgift i många bolag. Genom att skicka flera personer från olika delar av organisationen till programmet kunde HL Display komma längre med sina strategier. ”Det gav av oss chansen att sitta ner tillsammans och ägna fullt fokus åt olika aspekter av vårt hållbarhetsarbete. Vi kunde prioritera och gå fortare framåt.”

   Nu kan ditt bolag ansöka till nästa omgång av Sustainability Business Program här! (breakit.se)

   Tillbaka till alla nyheter