Connect Sverige · Nyheter · ”Vad är sälj, vad är marknadsföring och vad är allt det andra mitt emellan?”

”Vad är sälj, vad är marknadsföring och vad är allt det andra mitt emellan?”

Sälj- och Marknadsavdelningarna ansvarar för företagets intäkter vilket är centralt för alla företag. Ändå arbetar de ofta mot olika mål, mäts på olika parametrar och nyckeltal och har svårt att samarbeta. Att förändra detta ställer stora krav på ledarskapet. Joakim Harping och Ulrika Sandborg ger oss svar på hur man går tillväga och säkerställer att företaget arbetar mot gemensamma mål.

Joakim Harping är Affärs-PT på Affärsakademien där han arbetar med personer i affärslivet utifrån olika individuella utmaningar. Han arbetar även ideellt genom Rotary International. Joakim brinner för att se människor växa och utvecklas, både i sina roller och som människor. För stunden har Joakim skrivit fem böcker och håller just nu på med den sjätte och den sjunde boken.

Varför har du valt att prata om ämnet för dagen? Varför är det viktigt?
I företag med separata avdelningar för Marknadsföring och Försäljning har det alltid funnits meningsskiljaktigheter, men i och med bl.a. digitalisering e-handel och globala marknader blir samarbetet mycket viktigare än någonsin tidigare. Vad är sälj, vad är marknadsföring och vad är allt det andra mitt emellan?

Vad kommer deltagarna få lära sig av dig?
Att inte ta något för givet, att se vikten av att lyssna, visa engagemang och att förstå har den andra parten jobbar och hur ni tillsammans kan jobba er in i framtiden.

Hur tror du de kommande 3 åren kommer att se ut inom företagande och entreprenörskap? Vad kommer att vara viktigt att tänka på?
Köpbeteenden och kundbeteenden kommer att förändras drastiskt. Att kunna agera snabbt och att anpassa sig som entreprenör blir helt avgörande. Titta på IKEA och andra som fortfarande och kanske mer än någonsin bryter nya vägar.

Bästa sättet att starta dagen på?
En promenad i skogen, en dusch, en knäckemacka och en kopp te.

Person/företag i branschen du inspireras av?
Oj det finns många. Dani Evanov, Kaj Malmros, Ingvar Kamprad, Monica Lindstedt är några exempel.

Joakim föreläser tillsammans med Ulrika Sandborg på Connects Tillväxtarena

Connects Tillväxtarena

Tillbaka till alla nyheter