Connect Sverige · Nyheter · Vår partner EKN stärker bolags erbjudanden genom exportaffären

Vår partner EKN stärker bolags erbjudanden genom exportaffären

Exportkreditnämndens (EKN) är partner till Connect i fyra av fem regioner och är en viktig partner för att hjälpa alla de bolag som vill satsa på internationalisering. Deras garantier ökar möjligheten för exportföretag och deras underleverantörer att få ja från banken och i osäkra tider är det fullt fokus att hålla igång den svenska exporten.

Inte bara för de stora, utan även för de små

De svenska storföretagen har länge kombinerat EKN:s garantier för att stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden – och det kan mindre företag också göra. Så här går det till.

Många svenska exportföretag använder någon av EKN:s garantier, men få företag använder flera. EKN:s olika finansieringslösningar sträcker sig dock genom hela exportaffären – från offert till fakturering – och att dra nytta av EKN:s lösningar är en vedertagen strategi bland många av Sveriges allra största och mest internationella företag.

– Sveriges allra största exportföretag drar nytta av våra garantier i sina affärer som en vedertagen strategi. Mindre bolag känner tyvärr inte till det här lika bra. Mindre bolag känner inte till det här lika bra och det är synd – för det kan ge dem samma möjlighet att erbjuda sina kunder bättre betalningsvillkor som i sin tur ger fler och tryggare exportaffärer, säger Anna Långström som är regionansvarig i mellersta Sverige på EKN.

  Faktum är att företag i alla storlekar och branscher kan använda sig av EKN. Vi finns till för att stötta svensk export, vilket innebär att det är just exportföretag, men även deras underleverantörer, som kan dra nytta av våra finansieringslösningar.

  – I förlängningen ska våra lösningar främja exporten. Så alla företag som direkt eller indirekt sysslar med export kan själva eller via banken ansöka om våra olika garantier.

  Tre möjligheter att kombinera EKN:s lösningar genom hela exportaffären

  EKN:s regionansvariga delar med sig av de tre främsta utmaningarna i olika delar av exportaffären som EKN:s garantier kan hjälpa ditt företag att lösa.

  1. När du behöver finansiera exportaffären

  Det kostar pengar att växa. När företaget får in en stor order eller ska ta sig in på en ny marknad så krävs det kapital – material och komponenter måste köpas in och kanske måste företaget även nyanställa. Att kunna leverera den där stora ordern kanske kräver en del kapital, och det kan vara minst sagt en utmaning för likviditeten.

  – De flesta banker vill så klart hjälpa sina företagskunder med ett lån i de här situationerna, men banken behöver säkerheter. Och det är där vår rörelsekreditgaranti kommer in. Nu under coronakrisen kan EKN täcka 80 procent av risken när banken beviljar ett lån, och det ökar chansen att banken kan säga ja, säger Robert Wickman, regionansvarig i norra Sverige.

  Rent konkret innebär garantin att om du ansöker om en kredit på 5 miljoner kronor, och EKN är med, så behöver banken bara riskera 1 miljon kronor i sin kalkyl. Att använda EKN:s rörelsekreditgaranti är dessutom kostnadsneutralt för företagen.

  – EKN delar risk med banken och tar därför också sin ersättning från banken, baserat på den ränta de tar ut för lånet. För dig som företagare innebär det alltså ingen extra kostnad att inkludera EKN.

  2. När du behöver få ett förskott på ordern

  När du fått in en viktig order behöver du ofta ett förskott från kunden för att kunna komma igång med produktionen. Förskottet är ju också en trygghet för att veta att kunden är seriös och avser fullfölja affären. Men för att kunden i utlandet ska våga betala ett förskott så vill de ofta i sin tur ha en förskottsgaranti.

  – Det är det svenska exportföretagets bank som kan utfärda en sådan garanti, men det innebär ju en risk för banken. Och även med en påskriven order så kanske inte banken anser att det finns säkerheter nog för att utfärda en garanti på till exempel 30 procent av hela ordervärdet. Det gäller så klart i ännu högre grad om banken redan tidigare har beviljat ett lån till ditt företag, berättar Greger Leijonhufvud, regionansvarig i västra och södra Sverige.

  Därför har EKN tagit fram en lösning för just dessa situationer – en motgaranti. Motgarantin täcker 75 procent av bankens så kallade regressrisk, det vill säga risken att kunden i utlandet kräver tillbaka sitt förskott. Motgarantin kan utfärdas oavsett var i världen exportörens kund befinner sig.

  – Motgarantin fungerar som så att den minskar bankens egen risk och frigör kreditutrymme för exportföretaget i banken. Och Motgarantin kostar inte något extra för exportföretaget – EKN tar i stället sin avgift från banken.

  3. När du vill kunna erbjuda din kund kredit och vara säker på att få betalt

  Med EKN är det också möjligt att försäkra företagets fakturor vid exportaffärer. Inte minst när coronakrisen har gjort många företag sårbara så kan det få dig att våga säga ja till affären.

  – Vår garanti för kundfordringar innebär att EKN går in och täcker upp risken att du inte får betalt – garantin täcker 95 procent av det fakturerade beloppet. Du kan alltså vara säker på att få betalt, även om din kund till exempel skulle gå i konkurs eller inte kan betala, säger Anna Långström, regionansvarig i mellersta Sverige.

  Den här garantin gäller vanligtvis främst vid affärer utanför EU och andra höginkomstländer, men nu under pandemin så kan du försäkra fakturorna oavsett var i världen kunden befinner sig.

  Att vara säker på att få betalt har också en annan stor fördel: att du kan ge kunden i utlandet bättre betalningsvillkor. Inte minst i dessa coronatider kan till exempel möjligheten att kunna erbjuda en längre kredittid vara det som får kunden att välja dig framför konkurrenten.

  Genom att kombinera EKN:s garantier kan du stärka ditt erbjudande i varje led av exportaffären – från försäljning till fakturering. EKN hjälper dig att finansiera affären, få loss förskottet och säkra betalningsrisken.

  Tillbaka till alla nyheter