Connect Sverige · Nyheter · Västra Götalandsregionen möjliggör Connects kostnadsfria SME-åtgärdspaket

Västra Götalandsregionen möjliggör Connects kostnadsfria SME-åtgärdspaket

Tack vare Västra Götalandsregionen har Connect möjlighet att ge bolag kostnadsfri tillgång till det kraftfulla åtgärdspaket ”Navigera och Parera” som tagits fram under veckan som gått.

Connect mobiliserar både den egna verksamheten, nätverket, partners och finansiärer för att hjälpa de som kommer straffas hårdast av den ekonomiska inbromsning som sker just nu: de små och medelstora företagen.

”VGR är ett föredöme för andra regioner i Sverige! De har möjliggjort att aktörer som till exempel Connect verkligen ska kunna stötta företag i det kaotiska nuläge som råder. Vi på Connect kan inte bara stå vid sidan av och inte göra något. Detta är en tid för handling.

Genom att komplettera statens insatser med detta konkreta paket kan vi hjälpa företag att navigera genom krisen och förhoppningsvis komma ur den starkare! Det är ett viktigt ställningstagande regionen gör, och det kommer göra stor skillnad för Västsvenska företag och arbetstillfällen.”, säger Marcus Nordanstad, Verksamhetsledare på Connect Sverige Region Väst.

Att gå snabbt från ord till handling

Företag behöver få hjälp i sin faktiska handlingsplan för att hålla sig flytande, minska förlusterna, undvika att sparka sina anställda och kanske till och med bibehålla resultat genom krisen.

Processen ”Navigera och Parera” är ett koncentrat av Connects tillväxtprocess omstöpt till ett format där vi snabbt och effektivt kan mobilisera både företagets egna resurser och idéer samt vårt stora nätverk av experter från näringslivet. Dessa individer ställer sitt kunnande, sin tid och sin breda erfarenhet till förfogande och bidrar med sin expertis för att hålla så många bolag som möjligt flytande genom denna oroliga tid.

”Det har redan tagits fram en hel del finansiella paket som till största delen handlar om krediter. Vad Connect tar fram är en helt annan insats för att stötta företagen, hjälpa dem stå på egna ben och inte skuldsätta sig ännu mer. Det är tvära kast nu och vi behöver hjälpa företagen planera för en vardag de inte är vana vid innan vi kan komma in i ett nytt normalläge.”, avslutar Marcus Nordanstad.

Tillbaka till alla nyheter