Connect Sverige · Nyheter · Vinden har vänt bland Sveriges affärsänglar!

Vinden har vänt bland Sveriges affärsänglar!

“Connects Investerarbarometer” är ett index framtaget i samarbete med Lunds Universitet och ger en unik inblick i investerarviljan bland svenska affärsänglar. Senaste mätningen är pinfärsk och visar att det avvaktande läge som länge rått nu är på väg att brytas, vinden har vänt och viljan att investera ökar.

 

Totalt svarade 94 affärsänglar från hela Sverige på vårens enkät och Connects Investerarbarometer visar att investeringsviljan bland Sveriges affärsänglar ökar. Connects index mäter trenden i investeringsviljan bland affärsänglar och det visar i mars 59 av 100.* Av de tillfrågade uppger hela 79% att de planerar att investera lika mycket eller mer under de kommande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader – här ser du resultaten illustrerade i en infographic.

“Resultaten är fantastiska nyheter för både entreprenörer och affärsänglar i Sverige! Många har väntat på att kapitalet ska vända åter till den här sektorn och detta är en viktig signal. Det bekräftar även den bild vi har känt av i vårt dagliga arbete den senaste tiden. Många upplever att det finns ett utbud av bolag med både skickliga grundare, stor potential och med värderingar som kommit ner lite grand.

Tilliten till att bra bolag kommer att kunna finansiera sin tillväxt enklare framöver växer och det skapar en uppåtgående spiral som många väntat på.”, säger Jonatan Tops, Investeraransvarig i Connect Sverige Region Syd.

Alla kurvor pekar uppåt

Av de tillfrågade investerarna anger hela 38% att de avser öka investeringarna kommande 12 månaderna jämfört med den föregående 12-månadersperioden. 41% planerar att investera lika mycket som senaste 12 månaderna och bara 21% avser dra ner på kapitalet de investerar i startups.

Totalt handlar det om stora belopp som går till att finansiera tidiga innovativa bolag. De 94 respondenterna planerar sammantaget att investera 181 msek kommande året jämfört med de 167 msek tillsammans investerat de senaste 12 månaderna. Av det kapitalet förutser de i genomsnitt att cirka 40% kommer att gå till investeringar i nya innehav medan 60% kommer att investeras i bolag de redan har investerat i.

Investerarnas bedömning av det allmänna ekonomiska läget har också vänt och rankas nu 3,1/5, att jämföra med 2,6/5 under hösten 2023. Det innebär att man generellt sett anser det allmänna ekonomiska läget vara mer gynnsamt nu, och påverkar definitivt investeringsviljan.

Verkligheten & framtiden i fokus

Det som för tillfället mest påverkar benägenheten att investera är bolagsvärderingar samt kvaliteten på dealflow. Bolagens” impact” på omvärlden är den tredje viktigaste faktorn för benägenheten att investera, vilket skiljer sig från bara ett halvår sedan då den skillnad ett bolag säger sig göra för världen toppade listan av avgörande faktorer när en investerare utvärderar startups.

“Investeringarna ökar och vi på Connect ser att kvaliteten på dealflow ökar. Det finns många bra möjligheter för nya investerare att hitta riktiga guldkorn bland alla entreprenörer som vässar sina erbjudanden till investerare just nu. Vi förutser ett aktivt 2024, och ser fram emot att se trenden vända.”, kommenterar Jonatan Tops”.

*Index 100 visar på att samtliga investerare avser öka investerat kapital, index 0 visar på att samtliga investerare avser minska investerat kapital.

Om Connects Investerarbarometer

Connect har det största nätverket med aktiva affärsänglar i Sverige med över 600 aktiva investerare från hela landet och det nya indexet i ger ett unikt mått på investeringsviljan i Sverige. Investerarbarometern har tagits fram i samarbete med Lunds universitet och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship där Kalyan Pasumarthy är doktorand och forskar kring affärsänglar.

Tillbaka till alla nyheter