Connect Sverige · Nyheter · Connect lanserar nytt Investment Readiness program

Connect lanserar nytt Investment Readiness program

Idag lanserar Connect Sverige Region Syd ”Connect Investment Readiness Program”. Under 8 veckor får 5 utvalda bolagen varsin affärsängel som mentor, experter från Connects partners som utbildar dem och verktygen de behöver för att förbereda bolaget för investering. Bara det gör programmet unikt.

Men det är inte allt. När entreprenörerna väl är preppade till tänderna får de slutligen pitcha inför Sveriges största investerarnätverk – en möjlighet ingen annan aktör kan erbjuda. 

Connect Sverige har över 20 års erfarenhet av att matcha entreprenörer med de kompetenser och det kapital de behöver för att växa. Vanligtvis skräddarsys programmen och tillväxtprocesserna efter entreprenörens behov och det finns ett antal varianter av den ursprungliga tillväxtprocessen Språngbrädan® som föddes 1986 i USA både internt inom Connect och externt hos andra aktörer som skapat egna acceleratorer. 

Med CIRP – Connect Investment Readiness Program – tar Connect nästa steg för att tillgängliggöra både sin expertis och den kanal som Connect utgör in i Sveriges största investerarnätverk för de bolag som behöver dem. 

– ”Under 2020 har vi djupdykt i affärsänglars och entreprenörers behov för att identifiera luckor i kapitalanskaffningsprocessen. Signalerna är tydliga; entreprenörerna känner sig klädda vad gälla att pitcha men vill bli ännu skarpare inför samtal och förhandling med investerare och investerarna vill se bättre förberedda entreprenörer för att kunna fatta beslut om investering. Utifrån detta har vi tagit fram ett program som fyller luckorna och matchar bolagen mer aktivt mot rätt investerare. Vi förbereder dem djupare nu vilket förkortar vägen till landad investering.”, säger André Johansson, VD för Connect Sverige Region Syd.

Ett investment readiness program som når hela vägen

Hos Connect får fem exklusivt utvalda bolag i denna första batch en rejäl injektion av både kunskap och reell erfarenhet under programmets 8 veckor. Genom liveworkshops inom olika expertområden tillsammans med partners, coaching av investerarmentorer som följer bolagen genom programmet och provpitcher för att kvalificera sig får entreprenörerna den kunskap och insikt de behöver för att faktiskt kunna stå inför en hel publik av investerare med kött på benen och realitet i sina investerarerbjudanden. Slutligen, när de är så redo de kan bli, väntar pitchar inför både Almi Invests och Connects investerarnätverk. 

– ”Vi på Almi Invest tycker att initiativet är högst relevant för att göra bolagen mer redo att möta investerare och hjälpa dem förstå de aspekter som gör investeringserbjudandet attraktivt. Vi hoppas att CIRP kan öka bolagens förståelse för investerarens infallsvinkel och göra dem mer förberedda så att de snabbare kan komma till en överenskommelse med investerare. Ju mer förberedda bolag, desto större sannolikhet för en lyckad investering och win-win för båda parter.”, säger Helen Pettersson från Almi Invest.

Kunskap är ofta kruxet

Det finns andra aktörer och program som säger sig preppa bolag och få dem redo för sin första investering. Connects erfarenhet, både från innovationssystemet i stort och från den egna processen Språngbrädan®, är att entreprenörer ofta inte har tillräcklig kunskap för att kunna göra verklighetsförankrade bedömningar av exempelvis bolagsvärderingen, de finansiella prognoserna och vad man tänkt göra med det investerade kapitalet. För att kvalitetssäkra bolagen ännu djupare inför kontakt med investerarna och för att verkligen rusta entreprenörerna inför den verklighet som väntar dem satsar Connect nu på en djupare kunskapsdelning. 

Till sin hjälp har de kompetenta partners från näringslivet som genom kunskapsorienterade workshops ser till att bolagen står i ett bra utgångsläge för att möta investerare – vare sig det gäller hur man pitchar på ett attraktivt sätt, hur man realistiskt värderar sitt bolag eller skriver ett avtal med investerare som gynnar alla parter. 

”Vi ser vilket värde som Connect skapar för det Skånska näringslivet i allmänhet och för Skånska startupbolag i synnerhet. BDO deltar redan på olika sätt i Connects arbete men ser att detta blir ytterligare en viktigt pusselbit till att hjälpa våra Skånska startupbolag på sin väg framåt. Vi är väldigt glada över att kunna bidra med BDOs expertis i Connects Investment Readiness program.”, säger Oscar Gustafsson från BDO, en av de partners som kommer bidra med sin expertkompetens.

Nätverket grunden även i framtiden

Connect har som sagt varit verksamma i över 20 år i Sverige. Redan från början var nätverket hela navet, grunden och fundamentet i verksamheten – och det fortsätter det vara. Delmängden som utgör investerarnätverket växer och blir mer nationellt. Det digitala rummet möjliggör en annan erfarenhetsdelning än innan och även om Connect må vara gammalt i gamet, ligger de bara i startgroparna inför nästa utvecklingsfas där verktyg för att koppla samman entreprenörer med tillväxtkapital står ökat i fokus.

Tillbaka till alla nyheter