Connect Sverige · Våra erbjudanden · Evolve

Evolve

Är ni redo att skala upp? Har ni finansiella resurser och ett starkt team på plats för att genomföra snabb expansion i Sverige och internationellt? Evolve hjälper er att nå högt ställda mål snabbare och med långsiktig hållbarhet.

En handlingsplan för smart genomförande

Att genomföra snabb tillväxt och internationell expansion är en stor utmaning. Hos oss får ni effektivt stöd av näringslivets främsta experter och entreprenörer att identifiera kritiska områden och ta fram strategier för att lyckas med er resa.

Ni får stöd att fokusera på de områden som har störst effekt på er tillväxt. Med tillgång till skräddarsydd kompetens från näringslivet stärker ni er kompetens och förmåga att nå era mål.

Tillsammans med specialister och mentorer samlar ni sedan allt i en kraftfull handlingsplan för smart genomförande.

Förmåga att skala?

En inledande screening visar hur nuläget ser ut hos er inom viktiga områden för tillväxt. Vi identifierar vart vi ska fokusera vårt stöd till er så hela bolaget följer med i uppskalningen.

Fokus!

Utöver arbete med internationalisering och hållbar affärsutveckling har vi 2-3 fokuserade områden tillsammans med experter och entreprenörer i näringslivet. Allt anpassat för era utmaningar och er resa.

Advisory

Från att i workshops ha pratat taktik och strategi tar vi det ett steg längre. Hur kan vi använda insikterna till att också börja och hur har andra gjort? En panel bestående av relevanta erfarenheter och kompetenser för er resa finns med och bidrar.

Kontakter!

Genom Connects unika nätverk av andra entreprenörer, experter och investerare är ni med i ett sammanhang av likasinnade. Erfarenhetsutbyte, pay it forward och mentorskap bara för att nämna några av effekterna som uppstår.

Vi kan starkt rekommendera Connects arbetssätt

Vi kommer ständigt vara tacksamma för perioden då vi arbetade med Connect och kan starkt rekommendera deras arbetssätt för företag som befinner sig i en tillväxtfas.

 

Hikmet Ego

Co-founder and CEO at Northmill

Redo att skala upp?

  • Finansiella resurser & team på plats
  • Finansierat av externt riskkapital i närtid
  • Hög skalbarhet och potential
  • Har internationalisering på agendan
  • Genomarbetad affärsplan
  • Ser värdet av professionellt stöd
  • Vilja att växa hållbart

Då kan vi hjälpa dig!

Ta första steget och kontakta oss. Vi återkommer med information om hur Connect i din region kan hjälpa dig.

Evolve finansieras av