Connect Sverige · Västsverige · Språngbrädan Region Väst

Från strategi till praktik på 90 dagar

På tre månader tar vi din verksamhet från nuläge till önskat läge. Resultatet är en kraftfull utvecklingsplan för att kunna ta nästa steg.

Nyckeln till framgång

Första steget är att göra en gedigen analys som beskriver gapet mellan nu och målbild. 

Under analysen tar vi gemensamt reda på ditt företags utvecklingspotential och du får en överblick över ditt företags styrkor och utmaningar.

Tillväxtprocess – först efter genomförd analys vet du och vi om verksamheten har viljan, förmågan och att det är rätt timing just nu för att ta tillväxtklivet.

Är vi överens om att det är rätt steg att gå vidare efter analysen så tillsätter vi en Connect coach som coachar dig genom processens olika steg – strategiskt, taktiskt och praktiskt.

Med hjälp av relevant kompetens från vårt nätverk och konkreta verktyg tar vi tillsammans fram en kraftfull utvecklingsplan för att du ska kunna ta nästa steg.

På tre månader tar vi din verksamhet från nuläge till önskat läge.

Om tillväxtprocessen

Analysen ger dig överblicken. Är du sen redo att ta handling och ta klivet vidare så ger vår tillväxtprocess dig verktygen, planen och det stöd från extern kompetens som tar dig vidare.

Strategiskt

Tillsammans kartlägger vi bolagets nuläge och identifierar drömläget. Vi landar i strategiska vägval och med hjälp av Connects verktyg får vi indikationer på vilken eller vilka alternativa vägar som ger flest möjligheter och förkortar vägen till framgång.

Taktiskt

Vi matchar rätt kompetenser från näringslivet som belyser din verksamhet – var och en utifrån sin kompetens och sitt perspektiv. Dessa insikter i kombination med dina egna tankar ger tydliga ledtrådar som gör att du vågar fokusera på rätt vägval mot en kortare väg till framgång.

Praktiskt

För att gå till handling fortsätter du att arbeta med tidigare utvalda kompetenser. Under ledning av din Connect Coach påbörjar du din riktningsförflyttning i syfte att korta vägen till framgång.

Kom i mål

Efter 90 dagar är du framme vid målet; du har nu hittat ditt primära fokus och vet hur du ska prioritera. Du har fått en mycket klarare bild av hur vägen framåt bör stakas ut. Med hjälp av rätt kompetens från näringslivet har du fått avgörande coachning och en ny, kanske mer överblickande syn på ditt bolag. Din tillväxtresa är redan en bra bit på väg.

Jag fick ta del av ett kompetent nätverk av företagare vars erfarenhet och perspektiv

har hjälpt mig att känna mig trygg i att jag är på rätt väg. Programmet har gett mig bra verktyg som är värdefulla för mitt företag i den tillväxtresa vi befinner oss i. Jag gör tydligare prioriteringar och har vuxit i mitt ledarskap.

Philip Gunnarsson

Grundare och VD för Pgtech AB

De som handplockats att sitta i vår panel var mycket kunniga.

De hade olika bakgrund som gav oss en bred feedback och lyfte relevanta frågor, vilket var till stor hjälp när vi skulle identifiera olika risker i en osäker situation och hitta vägen framåt. Av panelen fick vi höra att vi har en stabil grund som handlar om hur ägarna tänker och att vi investerar tillbaka i verksamheten. Vi diskuterade dock hur vi ska tänka framåt och var vårt fokus bör ligga. Genom processen fick vi en check på att vi hade koll på alla väsentliga områden och att vi inte missat något, vilket kändes betryggande.

 

Ellen Braun

Business Developer & HR, ETP Kraftteknik

Vi är väldigt nöjda med processen.

Den var nödvändig för att vi skulle ta oss själva tid att snacka ihop oss om det viktiga i vår affärsplan. Connect är mycket enkla att samarbeta tillsammans med och har snabba kommunikationsvägar. Jag upplever att de har ett tydligt fokus på att hjälpa företag att växa! Mentorn hjälpte oss att förbättra vår affärsplan och tänka till alla delar några steg till. Det är väldigt bra med ett bollplank under en lite längre period för att hjälpa till att fokusera på rätt saker.

Simon Rybrand

VD Eddler

Connect ger oss en plattform för framtiden.

Det är alltid viktigt för företag att tänka och planera framåt. När vi anlitade Connect funderade vi mycket över vår strategi och vilka delar vi skulle satsa på. Processen med Connect ger oss först och främst en genomgång och diskussion om var vi befinner oss idag och vad vi ska göra för att kunna möta framtiden imorgon.

Anders Hultmark

VD, Provexa

Processen hade en tydlig struktur och gjordes i högt tempo.

Vi har även fått bra support av Connects mentor längs vägen. Arbetet har förutsatt stort engagemang från oss som bolag och att vi redan från start involverade hela företaget för att snabbt kunna ta oss vidare till en konkret handlingsplan. Speciellt uppskattat var även den advisory board, med representanter från olika delar av näringslivet, som vi fick feedback från under resans gång.

Bo Edsberger

VD Taxi Göteborg

Boka en analys

  • Har du viljan, drivet och förmågan att tänka nytt?
  • Har ditt företag potential att växla upp?
  • Är du nyfiken på hur du kan ta nästa tillväxtkliv?

Då ser vi gärna att du hör av dig!

Analysen är kostnadsfri.

Om du väljer att gå vidare genom hela processen debiteras du en mindre avgift – tack vare att såväl regionens offentliga sektor som våra partners från näringslivet gärna vill se ett blomstrande företagsklimat i Västsverige.