Connect Sverige · Västsverige · Språngbrädan Region Väst

Redo för Kapital

Projektet ska ge bättre förutsättningar för företag och investerare att möta varandra och därmed öka möjligheterna till att rätt kapital går till rätt bolag.

Om projektet ”Redo för Kapital”

Projektet ska ge bättre förutsättningar för företag och investerare att möta varandra och därmed öka möjligheterna till att rätt kapital går till rätt bolag.

Genom att synkronisera investerarens och företagens perspektiv gällande risk och möjlighet kan projektet öka genomslagskraften i investeringen vad gäller tillväxttakt och hållbarhetsmålen.

Fortsättning på tidigare projekt

Projektet bygger vidare på vårt tidigare projekt ScaleUp vars syfte var att underlätta för företagen att attrahera ägarkapital. Med detta projekt kan vi knyta samman process och nätverk samt att bygga en investerarnätverk som knyter samman hela Västsverige, inte bara investerare i Göteborg.

Projektet önskar utveckla investeringsprocessen i att inkludera hållbarhetsmålen samt att försöka möjliggöra datadriven utveckling för att göra företagen mer konkurrenskraftiga.

Projektet vill lyfta hela regionen och knyta samman de lokala specialiseringarna med en överbryggande samverkan kring kommersialisering och hållbarhet med fokus på privat ägarkapital.

Finansiering & Kontakt

Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen, VGR och Region Halland.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss? Tveka inte att höra av dig:

Marcus Nordanstad, E-post: Marcus.nordanstad@connectsverige.se

Våra partners

Vi samarbetar med över 150 partners från hela Sverige. Här nedan ser du ett urval av dem.